Cách mạng Satoshi

Cách mạng Satoshi
Cuộc cách mạng năm 2009 đã diễn ra hoàn toàn trong thầm lặng bởi nó quá bình lặng, có trật tự và hoàn toàn thuộc về thế giới công nghệ thông tin. Năm 2009, Satoshi Nakamoto đã đưa ra phần mềm mã nguồn mở nơi một đồng tiền số hóa, hay còn gọi là bitcoin, được đưa vào một cuốn sổ cái không thể thay đổi và minh bạch gọi là blockchain.
“ Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách chiến đấu với thực tại. Để thay đổi được thế giới, hãy làm ra một thứ mới mẻ đến nỗi thực tại trở nên lỗi thời”
R.Buckminster Fuller

 

bitcoin

Bài 59: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Lời kết

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Lời kết Tác giả: Wendy McElroy Tôi luôn muốn kết thúc cuốn sách này bằng cách thảo luận...

Bài 58: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Blockchain giảm thiểu bạo lực trong các...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 5: Giải cứu thế giới thông qua chủ nghĩa vô chính phủ Chương 11, Phần 9:...

Bài 57: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Tránh gian lận bằng cách gia nhập...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 5: Giải cứu thế giới thông qua chủ nghĩa vô chính phủ Chương 11, Phần 8:...
Bitcoin

Bài 56: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Đừng ‘dằn mặt’ Nhà nước, hãy ‘vượt...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 5: Giải cứu thế giới thông qua chủ nghĩa vô chính phủ Chương 11, Phần 7:...
cach-mang-satoshi-bai-55

Bài 55: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Blockchain cung cấp ‘Công lý tư’ như...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 5: Giải cứu thế giới thông qua chủ nghĩa vô chính phủ Chương 11, Phần 6:...

Bài 54: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Crypto dưới vai trò là công lý...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 5: Giải cứu thế giới thông qua chủ nghĩa vô chính phủ Chương 11, Phần 5:...
cach-mag-satoshi

Bài 53: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Trong một xã hội phi nhà nước,...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 5: Giải cứu thế giới thông qua chủ nghĩa vô chính phủ Chương 11, Phần 4:...
Cach-mang-Satoshi-Nakamoto

Bài 52: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Chủ nghĩa vô chính phủ Crypto và...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 5: Giải cứu thế giới thông qua chủ nghĩa vô chính phủ Chương 11, Phần 3:...
Van-hoa-Crypto-trong-pham-vi-rieng-tu

Bài 51: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Văn hóa Crypto trong phạm vi riêng...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 5: Giải cứu thế giới thông qua chủ nghĩa vô chính phủ Chương 11, Phần 2:...