Đăng ký Coinbase

Coinbase là gì ?
Coinbase là một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số toàn cầu (GDAX), cung cấp địa điểm để mua và bán các loại tiền kỹ thuật số, cũng như gửi thông tin về các giao dịch đó ra mạng blockchain để xác minh các giao dịch đó. Coinbase cũng hoạt động như một ví tiền, nơi các loại tiền kỹ thuật số có thể được lưu trữ. Ứng dụng vận hành trao đổi Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash và Litecoin, cũng như các tài sản kỹ thuật số khác với tiền tệ fiat ở 32 quốc gia và giao dịch Bitcoin ở nhiều quốc gia khác. Theo trang web của họ, Coinbase đã phục vụ hơn 10 triệu khách hàng và tạo điều kiện giao dịch hơn 50 tỷ đô la tiền kỹ thuật số.

 

Coinbase là gì ? Cách đăng ký sàn Coinbase.

Coinbase là gì? Cách đăng ký và giao dịch trên sàn Coinbase

Coinbase là nhà môi giới Bitcoin lớn nhất thế giới, đồng thời cung cấp API cho các sàn giao dịch, ví và nhà phát...