Trang chủ Lịch Litecoin Halving

Lịch Litecoin Halving


 

[ycd_countdown id=95462]

Litecoin Halving Countdown

Ngày 01 tháng 08 năm 2027

Litecoin Halving là gì?

Litecoin Halving là sự kiện mà số phần thưởng Litecoin được tạo ra trên mỗi khối sẽ giảm một nửa (chia cho 2). Tổng số Litecoin được khai thác bởi các thợ mỏ trên mỗi khối sẽ giảm từ 12,5 xuống còn 6,25 LTC trong một nửa litecoin tiếp theo. Có nghĩa là sau sự kiện này, các máy đào Litecoin nếu khai thác thành công mỗi khối thì sẽ chỉ được nhận thưởng được 6,25 LTC mà thôi, điều này làm cho nguồn cung LTC ngày càng hiếm đi. Litecoin Halving là một sự kiện được sao chép thuật toán từ Bitcoin Halving.

 

Sự kiện Bitcoin halving có ảnh hưởng gì đến giá?

Các sự kiện halving trước đây đã mang lại một vài lần tăng giá khủng khiếp cho Bitcoin, ví dụ, giá Bitcoin một năm trước lần halving đầu tiên là $ 2.55, một năm sau đó là $ 1037. Tương tự, giá trước khi halving lần hai là $ 268 và sau khi nó đứng ở mức $ 2,525.

Mặc dù không thể dự đoán chính xác những gì có thể xảy ra với giá của Bitcoin vào tháng 5 năm 2024, một số nhà phân tích đã sử dụng biểu đồ swing khi dự báo. Một nhà phân tích thậm chí còn đề xuất một mức giá cao tới 140 nghìn đô la cho lần halving Bitcoin tiếp theo, dựa trên các chu kỳ halving lịch sử.

Nhà phân tích tuyên bố rằng Bitcoin phải trải qua nhiều giai đoạn để đạt tới giai đoạn halving, bao gồm thị trường tăng trưởng, thị trường gấu, tích lũy, mở rộng và tích lũy tiếp trước khi quay lại thị trường tăng giá một lần nữa.

Litecoin Halving hoạt động theo nguyên tắc nào?

Mặc dù có một vài lý thuyết dựa trên lý do tại sao giá tài sản sẽ tăng xung quanh sự kiện halving của nó, nhưng về cơ bản, lý thuyết được lan truyền là nguyên tắc cung và cầu.

Ví dụ, Bitcoin đã trải qua 3 lần halving, với lần thứ tư sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2024, nghĩa là phần thưởng hiện tại cho mỗi khối được khai thác ở mức 6,25 BTC mỗi khối, sau tháng 5, nó sẽ giảm xuống còn 3,125 BTC mỗi khối.

Về bản chất, càng ít BTC được sản xuất, Bitcoin càng có giá trị nhờ vào sự khan hiếm được hồi sinh của nó.

Litecoin Halving ảnh hưởng đến giá LTC như thế nào? Tổng quan về Litcoin.

Binance Research : Litecoin halving sắp tới có tăng 500% như trong lịch sử hay không?

 

Tạp Chí Bitcoin