Trí tuệ nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence – viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người.

Trí tuệ nhân tạo khác với việc lập trình logic trong các ngôn ngữ lập trình là ở việc ứng dụng các hệ thống học máy (machine learning) để mô phỏng trí tuệ của con người trong các xử lý mà con người làm tốt hơn máy tính.

ChatGPT là gì?

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), đang trở nên vô cùng mạnh mẽ với tốc độ chưa từng thấy. Bạn có thể...
SingularityNET

SingularityNET của Ben Goertzel bắt đầu giai đoạn thứ hai của quá trình di...

SingularityNET, một giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) được xây dựng trên Ethereum, đã bắt đầu giai đoạn thứ hai của quá trình...

EU vừa thiếp lập quỹ liên quan đến blockchain và AI trị giá 400...

Một quỹ mới vừa được thành lập với mục đích phòng ngừa EU tụt hậu so với các quốc gia như Mỹ và Trung...

Nasdaq liệt kê chỉ số tiền điện tử được vận hành bởi AI cho...

Sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới, Nasdaq, đã liệt kê chỉ số CIX100 được vận hành bởi AI được tạo...
tri-tue-nhan-tao-ai

Trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng trong hoạt động marketing

Trí tuệ nhân tạo là gì ? Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence-AI) là trí tuệ được biểu diễn bằng bất kỳ một hệ thống...

AI và Blockchain chả liên quan gì đến nhau cả

Theo định nghĩa của Wikipedia thì Blockchain là : Blockchain (chuỗi khối), tên ban đầu block chain là một cơ sở dữ liệu phân cấp...
tri-tue-nhan-tao-ai

Phát Minh Cuối Cùng – (Phần 5) Trí tuệ nhân tạo và sự cáo...

CHƯƠNG TRÌNH VIẾT CHƯƠNG TRÌNH . . . chúng ta bắt đầu phụ thuộc vào máy tính để phát triển thế hệ máy tính...

Blockchain và AI sẽ thúc đẩy mở rộng IoT như thế nào?

Internet of Things (IoT) được thiết lập lan rộng đến mọi khu vực của doanh nghiệp trong năm tới, để điều đó xảy ra,...
tri-tue-nhan-tao-ai

Phát Minh Cuối Cùng – Trí tuệ nhân tạo và sự cáo chung của...

CÁCH KHÓ KHĂN Ngoại trừ những hậu quả của công nghệ nano , trong tất cả những loại thảm họa trên thế giới , không...