Trang chủ Tags ERC20

Tag: ERC20

ERC20 được viết tắt bởi từ ” Ethereum Requetst For Coment ” .Công nghệ này là sự cải tiến được các chuyên gia đề xuất, vừa được chính thức chấp nhận trong hệ thống Ethereum Network, và hệ thống này có mã ID duy nhất là 20.

Hiện nay công nghệ ERC20 sẽ là một tiêu chuẩn thống nhất cho các loại Token sử dụng trên nền tảng Ethereum Network.

goldman-circle

Circle công bố báo cáo kiểm toán lần thứ ba về dự trữ đô...

Công ty tài chính Circle đã phát hành chứng thực kiểm toán thứ ba về dự trữ của stablecoin được hỗ trợ bởi fiat,...
gia-nano-tang

ERC20 Token Ethereum là gì?

ERC20 được viết tắt bởi từ ” Ethereum Requetst For Coment ” Công nghệ này là sự cải tiến được các chuyên gia đề...