Trang chủ Tags FCA

Tag: FCA

FCA là viết tắt của Cơ quan quản lý tài chính (Financial Conduct Authority), là một cơ quan quản lý tài chính tại Vương quốc Anh, nhưng hoạt động độc lập với Chính phủ Anh và được tài trợ bằng cách tính phí cho các thành viên của ngành dịch vụ tài chính. FCA quy định các công ty tài chính cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng và duy trì tính toàn vẹn của thị trường tài chính tại Vương quốc Anh.

Nó tập trung vào quy định ứng xử của cả các công ty dịch vụ tài chính bán lẻ và bán buôn. Giống như người tiền nhiệm của nó là FSA, FCA được cấu trúc như một công ty được giới hạn bởi bảo lãnh.

Cấu trúc của cơ quan quản lý của FCA có trong Cơ quan quản lý thận trọng của Ngân hàng Anh (một người kế nhiệm khác của FSA) và Ủy ban chính sách tài chính. FCA chịu trách nhiệm thực hiện khoảng 58.000 doanh nghiệp sử dụng 2,2 triệu người và đóng góp khoảng 65,6 tỷ bảng doanh thu thuế hàng năm cho nền kinh tế Anh.

crypto-funds-duoc-co-quan-quan-ly-thi-truong-tai-chinh-thuy-sy-bat-den-xanh

Cơ quan quản lý tài chính Anh công bố tài liệu hướng dẫn về...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã xuất bản một bài tham vấn có tiêu đề "Hướng dẫn về tiền...

Cơ quan giám sát tài chính của Anh FCA cấp giấy phép cho một...

Cơ quan giám sát tài chính của Anh (FCA) vừa cấp tấm giấy phép thứ ba cho một công ty hoạt động trong lĩnh...