Trang chủ Tags Sidechain là gì

Tag: sidechain là gì

Sidechain là một chuỗi các khối dựa trên blockchain chính. Sidechains nhận ra các hệ sinh thái tài chính mới thông qua việc tích hợp vào Bitcoin. Tương đối mới đối với Bitcoin, sidechain là một tiện ích mở rộng cho phép cả khả năng xây dựng liên kết giữa BTC và altcoin và tạo ra các dịch vụ độc lập mới hoạt động thông qua blockchain Bitcoin chính. Sử dụng sidechains cho phép tạo ra nhiều loại hợp đồng thông minh, cổ phiếu, công cụ phái sinh, v.v. Có thể phát triển vô số sidechains dựa trên Bitcoin hoặc Ethereum với các nhiệm vụ và tính năng khác nhau, tài sản sẽ phụ thuộc vào biến động của blockchain chính . Nó cho phép các blockchains truyền thống hỗ trợ một số loại tài sản, thanh toán, hợp đồng thông minh và cũng để tăng mức độ bảo mật và ẩn danh của các giao dịch.

Nhật Bản phê duyệt khởi động thử nghiệm Bitcoin Sidechain cho các sàn giao...

Công ty phát triển blockchain của Nhật Bản Crypto Garage tuyên bố họ đã nhận được sự cho phép theo quy định để thử...