Trang chủ Tags Hashrate la gi

Tag: Hashrate la gi

Hashrate hay còn gọi là tỷ lệ băm – là đơn vị đo lường khả năng giải thuật toán của thiết bị đào Coin, trong đó bao gồm Bitcoin. Một Hash là đầu ra của một hàm băm. Việc đào Bitcoin bao gồm việc giải các thuật toán để xác nhận giao dịch, do đó đòi hỏi phải có thiết bị mạnh, giúp tìm ra hash cần thiết trong khoảng thời gian ngắn nhất. Việc kiểm soát được nhiều hơn 50% hash rate trong khai thác cryptocurrency là 1 cách tấn công của các hacker, hay còn gọi là tấn công 51%.

Hashrate của Bitcoin hục hồi 10% trong năm 2019

Hashrate của Bitcoin phục hồi 10% trong năm 2019

Hashrate của Bitcoin ghi nhận sự suy giảm 36% kể từ mức cao nhất vào tháng 10 nhưng kể từ đó đã phục hồi...