Trang chủ Kiến Thức Crypto UNI là gì?

UNI là gì?

Uniswap là một giao thức trao đổi phi tập trung được xây dựng trên blockchain Ethereum, cung cấp giao dịch không bị giám sát của các token ERC-20. Phiên bản đầu tiên của nó (Uniswap v1) đã hoạt động từ tháng 11/2018 (ra mắt tại DevCon 4), trong khi phiên bản thứ hai (Uniswap v2) ra mắt vào tháng 5/2020.

Trong Uniswap, người dùng có thể hoán đổi token, thêm token vào một pool để kiếm phí hoặc niêm yết token mà không cần tin tưởng bất kỳ bên trung gian trung tâm nào. Vì tất cả các tương tác đều được thực hiện trực tiếp on-chain và do đó tốn phí gas, Uniswap đã trở thành bên đóng góp gas đáng kể nhất trên mạng công khai Ethereum và trở thành dApp được sử dụng rộng rãi nhất tính đến thời điểm này.

Uniswap được xây dựng trên một hệ thống duy nhất có tên là Automated Market Maker (AMM – Nhà tạo lập thị trường tự động). Về cốt lõi, tính thanh khoản được tạo ra bởi các pool bao gồm hai loại token ERC-20. Như một khoản phần thưởng cho việc cung cấp thanh khoản, các bên (Nhà cung cấp thanh khoản hoặc LP) thu phí hoán đổi phát sinh bất cứ khi nào các cá nhân hoán đổi token. Trong Uniswap v2, phí hoán đổi được đặt ở mức 0.3% của số tiền được giao dịch danh nghĩa. Phí thu được được phân bổ vào nguồn dự trữ của pool. Sau khi hoán đổi giao thức, các holder UNI sẽ thu về 0,05% mỗi lần hoán đổi, trong khi phần thưởng của LP sẽ giảm xuống còn 0,25%.

Mặc dù không phải là AMM đầu tiên, Uniswap đã phổ biến sự phát triển của các giao thức tạo lập thị trường tự động, dẫn đến việc tạo ra các giao thức cạnh tranh như SushiSwap, dựa rất nhiều vào tập hợp các hợp đồng nguồn mở đã được kiểm toán của nó.

UNI là một token ERC-20 trên blockchain Ethereum cung cấp quyền kiểm soát quản trị giao thức Uniswap, kho bạc cộng đồng token UNI, chuyển đổi phí giao thức (0,05% phí sẽ được thu bởi holder token UNI nếu được kích hoạt), eth ENS, danh sách token Uniswap mặc định (tokens.uniswap.eth) và token thanh khoản SOCKS.

1. Uniswap hoạt động như thế nào?

1.1 Một DEX tạo lập thị trường tự động trên Ethereum

Uniswap là một sàn giao dịch phi tập trung AMM trên blockchain Ethereum. Giao thức Uniswap được tạo thành từ một loạt các hợp đồng thông minh chứa các cặp token. Các hợp đồng thông minh này cho phép người dùng trao đổi bất kỳ token ERC-20 nào với nhau.

Uni

Nguồn: Uniswap.

Trong Uniswap, có ba bên chính:

 • Các nhà cung cấp thanh khoản (LP) thêm tài sản vào pool Uniswap (dự trữ) và nhận vốn góp thanh khoản được gọi là “Pool Tokens” như một khoản bù trừ. Họ có thể tạo các pool mới, thêm tính thanh khoản cho các pool hiện có và xóa token khỏi nguồn dự trữ mà họ đóng góp (bằng cách gửi vốn góp LP).
 • Trader là những cá nhân muốn trao đổi hai loại token (ví dụ: mua KNC bằng USDT). Họ trả phí hoán đổi, phí này được thêm vào nguồn dự trữ của KNC / USDT.
 • Nhà kinh doanh chênh lệch giá theo dõi bất kỳ độ lệch giá nào với các thời điểm giao dịch khác nhau (ví dụ: Binance) để thu lợi từ điều này. Điều này thực hiện một cơ chế giá hiệu quả ở cấp pool.

1.2 Cơ chế giá năng động dựa trên hàm sản phẩm không đổi

Bất kỳ bên nào cũng có thể kiếm được phí hoa hồng khi đóng góp token của họ vào “pool thanh khoản”, đảm bảo token có sẵn khi cần cho nhu cầu giao dịch. Một khoản phí 0,3% được tính bất cứ khi nào việc hoán đổi được thực hiện. Các LP là các bên cung cấp tính thanh khoản bằng cách thêm token vào một pool cụ thể. Như một khoản phần thưởng, họ nhận được những khoản phí này dựa trên số tiền họ đóng góp vào pool.

Uni

Nguồn: Uniswap.

Uniswap dựa vào hàm sản phẩm không đổi để xác định giá thị trường.

Công thức là x * y = k, với x và y bằng số dư dự trữ cặp (ví dụ: BUSD và USDC) trong khi k là hằng số.

Các loại phí được thu lại cho mỗi lần hoán đổi, làm tăng hằng số k trong công thức trước đó như sau mỗi giao dịch vì chúng được “tái đầu tư” trực tiếp vào khoản dự trữ.

1.3 Sự khác biệt với mô hình orderbook

Hầu hết các sàn giao dịch đều hoạt động theo mô hình orderbook – nơi giá thị trường được xác định bởi giá mua cao nhất và giá bán thấp nhất. Các sàn giao dịch phi tập trung khác như Binance DEX, IDEX và Loopring DEX được xây dựng trên mô hình orderbook phù hợp chặt chẽ với trải nghiệm giao dịch của các sàn giao dịch tập trung phổ biến như Binance, Kraken và Bitfinex.

Ngược lại, Uniswap sử dụng các pool thanh khoản, nơi giá khởi phát từ tỷ lệ của một token khác trong một pool. Hệ thống này tương tự như các dự án tiền điện tử khác như Bancor và Kyber.

Uni

Nguồn: Uniswap.

Khi một trader thực hiện hoán đổi giữa hai loại token (ví dụ: bán 100 KNC cho DAI), số dư dự trữ thay đổi dẫn đến giá chung mới. Giá của token trên Uniswap được kiểm tra bằng chênh lệch giá. Ví dụ: nếu một token được định giá quá thấp, một nhà kinh doanh chênh lệch giá có thể mua nó và bán kiếm lợi nhuận trên một sàn giao dịch khác cho đến khi giá được cân bằng.

1.4 Sự khác biệt giữa Uniswap v1 và Uniswap v2

Uniswap v1 chỉ chấp nhận pool ERC-20 so với ETH. Do đó, chỉ có thể tạo một pool duy nhất cho mỗi tài sản và đã dẫn đến sự phụ thuộc vào giá ETH, điều này đôi khi dẫn đến việc tổn thất tạm thời.

Trong Uniswap v2, nhiều pool có thể được tạo như USDC / BUSD, DAI / KNC hoặc DAI / ETH. Việc bổ sung các cặp duy nhất có thể dẫn đến ít “bước nhảy giao dịch” hơn từ góc nhìn của người dùng, cuối cùng cải thiện việc thực thi giá bằng cách giảm phí gas, phí thanh khoản và trượt giá.

Uniswap v1 được thiết kế để chống kiểm duyệt và sẽ luôn tồn tại cùng với Uniswap v2 kể từ khi các hợp đồng đã được triển khai trên blockchain Ethereum mà không có bất kỳ khả năng nào để thu hồi chúng.

Các yếu tố bổ sung của Uniswap v2 bao gồm chuyển đổi giao thức (cho phép các holder token UNI thu 0,05% phí hoán đổi so với 0,25% cho các LP), một oracle giá logic mới, hoán đổi nhanh và sự thay đổi trong cấu ​​trúc hợp đồng. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang web chính thức của nó.

2. Nền kinh tế token

2.1 Cung cấp token UNI

1 tỷ token UNI đã được đúc ra. Nguồn cung ban đầu này sẽ bị pha loãng hoàn toàn trong 4 năm tới, với sự phân bổ như sau.

 • 60% cho các thành viên cộng đồng Uniswap / 600.000.000 UNI.
 • 51% cho các thành viên trong pool và nhân viên tương lai với 4 năm đạt được / 215.101.000 UNI.
 • 80% cho các nhà đầu tư có thời hạn 4 năm / 178.000.000 UNI.
 • 069% cho các cố vấn có thời hạn 4 năm / 6.899.000 UNI

Phân phối nguồn cung token UNI gốc (%)

Uni

Là một phần của việc ra mắt token UNI, 60% nguồn cung ban đầu của UNI đã được phân bổ cho các thành viên cộng đồng. Kể từ ngày 17/9 năm 2020, 1/4 nguồn cung này (chiếm 15% tổng nguồn cung ban đầu) được phân phối để thưởng cho những người dùng Uniswap trước đây – những người có thể yêu cầu token trực tiếp trên cổng quản trị. Phần còn lại sẽ được cung cấp thông qua khai thác thanh khoản (“Canh tác lợi nhuận”) trên bốn pool được chọn trước: ETH / USDT, ETH / USDC, ETH / DAI và ETH / WBTC. Việc khai thác thanh khoản này sẽ kéo dài trong 3 tháng, từ năm 2024, nguồn cung sẽ tăng với tỷ lệ lạm phát hàng năm là 2%.

2.2 Các mục đích sử dụng token

UNI là một token ERC-20 trên blockchain Ethereum có mục đích khởi xướng và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng thông qua “quyền sở hữu cộng đồng được chia sẻ và hệ thống quản trị năng động”.

Sau thời gian trì hoãn ban đầu là 30 ngày, quyền kiểm soát đối với kho quỹ Uniswap sẽ được chuyển giao cho cộng đồng. Cộng đồng sẽ có thể bỏ phiếu để “phân bổ UNI cho các khoản tài trợ, quan hệ đối tác chiến lược, các sáng kiến ​​quản trị, các pool khai thác thanh khoản bổ sung và các chương trình khác.” Mặc dù các đề xuất quản trị có thể thay đổi hầu hết giao thức, nhưng một số yếu tố công tắc đổi phí Uniswap được mã hóa cứng (ở mức 0,05%). Tuy nhiên, các yếu tố khác, chẳng hạn như việc bổ sung thêm pool sẽ được kiểm soát bởi cộng đồng sau thời gian trì hoãn ban đầu. Để được chấp nhận, một đề xuất quản trị phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • 1% tổng nguồn cung của UNI (được ủy quyền) để nộp đề xuất quản trị.
 • 4% nguồn cung của UNI được yêu cầu bỏ phiếu “có” để đạt được đủ số biểu quyết.
 • Thời gian biểu quyết 7 ngày.
 • Thời gian trễ 2 ngày khi thực hiện.

Đáng chú ý, pool Uniswap đã tuyên bố mục đích của họ không tham gia vào việc phát triển giao thức, kiểm toán hoặc “các vấn đề khác”. Thay vào đó, cộng đồng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và thậm chí được khuyến khích “tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia pháp lý và quản lý có kiến ​​thức trước khi thực hiện bất kỳ đề xuất cụ thể nào”.

3. Đội ngũ phát triển dự án

UniUni

4. Hoạt động phát triển

Uni

Nguồn: Uniswap

Hạnh Bùi

Theo Binance Research

MỚI CẬP NHẬT

Các trader nhỏ lẻ coi sự điều chỉnh giá Bitcoin là cơ hội buy...

Bitcoin (BTC) đã tăng hơn 2% vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%...
ngay-13-6-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 13 tháng 6: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã tăng mạnh sau khi dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ được công bố với kết...
bitcoin

Giá Bitcoin, ETH tăng hơn 1% sau khi Fed Hoa Kỳ giữ nguyên lãi...

Giá tiền điện tử đã dao động vào thứ 4 khi các nhà đầu tư phân tích bình luận từ Cục Dự trữ Liên...

Bitwise ước tính tiền điện tử và AI có thể đóng góp thêm 20.000...

Theo nhà quản lý tài sản kỹ thuật số Bitwise, ngành công nghiệp crypto và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể bổ sung...
Token MOTHER

Memecoin MOTHER của Iggy Azalea là gì?

Rapper người Úc - Iggy Azalea đã tạo nên làn sóng trong cộng đồng tài sản kỹ thuật số khi tung ra token MOTHER...

Sequencers trong các layer 2 như Optimism, Arbitrum và Base là gì?

Các mạng rollup như Optimism, Arbitrum và Base đã nổi lên như là các giải pháp thay thế có thông lượng cao cho chuỗi...

Tài sản tổng hợp trong crypto là gì? Synthetic Asset

Sự xuất hiện của tài chính phi tập trung (DeFi) đã mang đến nhiều khái niệm tài chính mới lạ. Tài sản tổng hợp...

[QC] Avalanche và Shiba Inu suy giảm – RECQ có đáng để đầu tư...

  Avalanche và Shiba Inu mong muốn trở lại bất chấp giá cả sụt giảm. Rebel Satoshi Arcade, một ICO mới là sự giao thoa giữa...
Layer3

Layer3 huy động được 15 triệu đô la Series A trước khi ra mắt...

Layer3, một giao thức phân phối token, đã huy động được 15 triệu đô la trong vòng tài trợ Series A trước khi ra...

Nhà phân tích đề xuất 7 token AI có tiềm năng 10-100x sau báo...

Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ blockchain đã thu hút thị trường tiền điện tử, thúc đẩy việc...

OKX công bố lý do một số ít người dùng bị rút cạn tiền

Sàn giao dịch OKX đã công bố báo cáo điều tra chuyên sâu, tuyên bố rằng một hacker đã sử dụng "tài liệu tư...
cex

9 trong 10 CEX hàng đầu đã bị rút tiền ồ ạt trong 30...

Một báo cáo về 10 sàn giao dịch tập trung (CEX) hàng đầu theo giá trị tài sản tiết lộ rằng 9/10 sàn ghi...
coinbase

Cựu lãnh đạo Coinbase: Không có trường hợp dài hạn nào cho thanh toán...

Nick Tomaino, cựu nhà phát triển kinh doanh và lãnh đạo marketing tại Coinbase, cho rằng trường hợp sử dụng thanh toán Bitcoin dần...
Pixelverse huy động được 5,5 triệu đô la

[QC] Pixelverse huy động được 5,5 triệu đô la từ các quỹ đầu tư...

Seoul, Hàn Quốc. Pixelverse, một studio giải trí và hệ sinh thái game mới nổi, đã hoàn thành vòng gọi vốn do các quỹ đầu...

Hồng Kông giới thiệu các tính năng ETF tiền điện tử linh hoạt trong...

Bộ trưởng tài chính Hồng Kông tuyên bố rằng tính năng đăng ký và mua lại bằng hiện vật của sáu quỹ hoán đổi...

[QC] Minu tăng vọt 80% trong một tuần – WienerAI huy động được 5...

 Bất chấp việc thị trường tiền điện tử đang trong giai đoạn điều chỉnh, một vài meme coin vẫn có mức tăng trưởng ấn...