Blockchain

Công nghệ Blockchain là gì ?

Định nghĩa cơ bản nhất của blockchain là một sổ cái được chia sẻ, số hóa không thể thay đổi sau khi giao dịch được ghi lại và xác minh. Tất cả các bên tham gia giao dịch, cũng như một số lượng đáng kể các bên thứ 3 duy trì một bản sao của sổ cái (tức là blockchain), điều đó có nghĩa là thực tế không thể sửa đổi mọi bản sao của sổ cái trên toàn cầu để giả mạo giao dịch.
Thành công của Bitcoin, đã kích hoạt việc thành lập hàng ngàn loại tiền điện tử mới, dẫn đến ảo tưởng rằng ứng dụng duy nhất của công nghệ blockchain là để tạo ra tiền điện tử.
Tuy nhiên, công nghệ blockchain có khả năng nhiều hơn là chỉ tạo ra tiền điện tử và có thể hỗ trợ những thứ như giao dịch yêu cầu nhận dạng cá nhân, đánh giá ngang hàng, bầu cử và kiểm toán độc lập khác.


bitcoin

Làm giàu từ dữ liệu cá nhân nhờ công nghệ Blockchain

1. Dữ liệu cá nhân là gì? Đôi khi khá khó để xác định thế nào là dữ liệu cá nhân, nhưng ở mức cơ...
xrp-giam-gia

Tại sao Proof of Stake (PoS) kém an toàn hơn Proof of Work (PoW)?

Một blockchain Proof of work (PoW) như Ethereum Classic (ETC) là một hệ thống chủ quan của các tài khoản, số dư và hợp...
ETHgiam-gia

Năm thương vụ mua lại blockchain cốt yếu trong năm 2019

Cạnh tranh giữa các công ty blockchain rất khốc liệt. Năm sự kiện này đại diện cho một số vụ mua lại tiền điện...
nganh-cong-nghiep-sang-tao-blockchain1

Bất lợi, rủi ro khi sử dụng công nghệ Blockchain

"Blockchain được thiết kế đặc biệt vì một mua đích trong đại: ngăn chặn tình trạng giao dịch lặp chi khi sử dụng đồng...
phan-tich-bitcoin

Tấn công mạo nhận (Sybil Attack) là gì ?

Tấn công mạo nhận ( Sybil Attack ) là gì ? Tấn công mạo nhận là một hình thức đe dọa bảo mật trên một...

Nền tảng blockchain về cà phê Ấn Độ có hơn 30,000 nông dân đăng...

Nền tảng blockchain của chính phủ Ấn Độ để theo dõi cà phê đã được áp dụng đáng kể. Hơn 30.000 nông dân trồng...

5 dự đoán cơ bản về Blockchain trong năm 2018

Tiềm năng thay đổi trên diện rộng của công nghệ blockchain đã được dự đoán từ năm 2011 và sự xuất hiện của Bitcoin....
Proof of Capacity - POC là gì

Proof of Capacity – POC là gì ?

Bằng chứng năng lực ( Proof of Capacity - POC ) là gì ? Bằng chứng năng lực ( Proof of Capacity - POC )...

Tại sao mọi người lại bỏ lỡ phát minh quan trọng nhất 500 năm...

Chắc hẳn bạn chưa bao giờ từng nghe về Yuji Ijiri. Thế nhưng, vào năm 1989, ông đã tạo ra một thứ đáng kinh...