Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Khối lượng giao dịch Bitcoin trên Coinbase đạt mức cao trong năm...

Khối lượng giao dịch Bitcoin trên Coinbase đạt mức cao trong năm với 263.000 BTC

SHARE

Khối lượng giao dịch Bitcoin trên sàn giao dịch Coinbase gần đây đã đạt mức cao là 263.000 BTC vào ngày 12 tháng 5, một khối lượng chưa từng thấy kể từ ngày 4 tháng 2 năm 2018. Bitcoin gần đây nhất đã tiếp cận con số này vào tháng 11, với mức cao nhất là trên 259.000 BTC .

Biểu đồ khối lượng Bitcoin 2 năm. Nguồn : data.bitcoinity.org

Giá Bitcoin nằm trong khoảng $ 7,710 và $ 7.950 với khối lượng giao dịch khoảng 260.000 BTC vào ngày 12 tháng 5 và ngày 4 tháng 2 năm 2018, nhưng chúng lớn hơn mức đỉnh tương tự vào ngày 18 tháng 11 khi BTC đang ở mức khoảng $ 4,410.

Biểu đồ giá 2 năm của Bitcoin. Nguồn: bitcoinity.org

Tuy nhiên, đối với sự biến động, có sự tương đồng nhiều hơn giữa các đột biến trong tháng 5 và tháng 11 so với mức cao trong tháng 2. Ngày 12 tháng 5 và ngày 18 tháng 11 đã chứng kiến ​​xếp hạng biến động lần lượt là 16.700 và 10.300 với mức biến động ngày 4 tháng 2 ở mức 54.700.

Biểu đồ biến động 2 năm của Bitcoin. Nguồn: data.bitcoinity.org

Theo báo cáo của Tạp Chí Bitcoin vào tháng 2, khoảng ba tuần sau khi khối lượng cao được đề cập, Coinbase đã thông báo rằng các giao dịch BTC không có sẵn trên sàn giao dịch do các vấn đề trong nội bộ phát sinh khi sử lý khối lượng cao đột biến.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph