Trang chủ Tạp chí Vương quốc Anh: ATM tiền điện tử là bất hợp pháp và...

Vương quốc Anh: ATM tiền điện tử là bất hợp pháp và phải đóng cửa

SHARE

Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã cảnh báo rằng bất kỳ máy ATM tiền điện tử nào hoạt động trong nước đều là bất hợp pháp và phải đóng cửa.

Các nhà điều hành phải đăng ký với FCA để cung cấp dịch vụ ATM và tuân thủ các quy định về rửa tiền, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu.

Vì không có công ty nào trong số 27 công ty tiền điện tử đã đăng ký đầy đủ được chấp thuận cung cấp dịch vụ ATM, nên bất kỳ máy nào trong số 81 ATM tiền điện tử hiện có ở Vương quốc Anh đều đang hoạt động bất hợp pháp.

FCA có đề cập đến Gidiplus, một công ty cung cấp dịch vụ ATM tiền điện tử, đã bị cơ quan giám sát tài chính từ chối đơn đăng ký.

Công ty đã đệ đơn kiện lên tòa án nhằm tiếp tục các dịch vụ trong khi chờ kháng cáo. Vụ kiện đã bị bác bỏ do thẩm phán xác định rằng “thiếu bằng chứng về việc Gidiplus sẽ thực hiện hoạt động kinh doanh theo cách thức tuân thủ rộng rãi.”

Tính đến ngày 7/3, 106 công ty đã nộp đơn đăng ký với FCA để cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Trong số đó, có 27 công ty đã đăng ký đầy đủ và 56 công ty bị từ chối hoặc đã rút đơn đăng ký.

23 công ty còn lại đang ở Chế độ Đăng ký Tạm thời (TRR) của FCA, cho phép họ tiếp tục hoạt động trong khi các đơn đăng ký của họ vẫn đang được đánh giá. Hạn chót để phê duyệt đơn đăng ký là ngày 31/3.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Coindesk