Trang chủ Tạp chí Tin tức Ethereum (ETH) 8 EIP này được xem xét đưa vào nâng cấp Shanghai của...

8 EIP này được xem xét đưa vào nâng cấp Shanghai của Ethereum

SHARE

Vào thứ 5, các nhà phát triển Ethereum đã quyết định xem xét 8 Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) để đưa vào hardfork sắp tới của mạng, được gọi là “Shanghai”. Bản nâng cấp hardfork sẽ cho phép rút ETH đã stake của Beacon Chain và có thể bao gồm các đề xuất giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng cũng như những đề xuất khác được thiết kế để cải thiện Ethereum Virtual Machine.

ethereum

Tiy  nhiên, vẫn chưa có sự đồng thuận về thời điểm sẽ triển khai nâng cấp.

EIP “được xem xét để đưa vào” (CFI) có nghĩa là các nhà phát triển sẽ cam kết phát triển những đề xuất này và chạy chúng thông qua testnet của nhà phát triển (devnet). Tuy nhiên, không có gì đảm bảo tất cả các đề xuất sẽ được hoàn thiện lần cuối để đưa vào Shanghai.

Ngay cả trước khi các nhà phát triển cốt lõi gặp nhau, họ đã xác định rằng rút tiền từ Beacon Chain (EIP 4895) chắc chắn sẽ là một phần của fork. Điều này có nghĩa là một khi Ethereum triển khai quá trình nâng cấp tiếp theo, những người dùng đã stake ETH trước The Merge bằng cách khóa chúng trong hợp đồng thông minh Beacon Chain sẽ có thể truy cập coin của họ, cùng với phần thưởng tích lũy bổ sung.

Mặc dù các nhà phát triển đồng ý rằng họ sẽ tập trung nỗ lực vào EIP dẫn đến Shanghai, nhưng không chỉ ra được khung thời gian triển khai mainnet của hardfork. Ethereum Foundation đã đưa ra một mốc thời gian “mềm” để mở khóa ETH stake sau 6-12 tháng kể từ The Merge, nhưng dường như có sự thay đổi vào đầu tuần trước.

Cho đến nay, vẫn chưa có khung thời gian rõ ràng cho Shanghai. Một số nhà phát triển muốn xúc tiến Shanghai và chỉ bao gồm EIP rút ETH cùng với một số EIP nhỏ hơn khác vào khoảng tháng 3/2023. Sau đó, đợt fork tiếp theo sẽ bao gồm nâng cấp quy mô đáng kể khác là proto-danksharding và triển khai vào khoảng mùa thu năm 2023.

Ngược lại, các nhà phát triển khác muốn có bản nâng cấp Shanghai lớn hơn, toàn diện hơn, bao gồm cả hai bản nâng cấp lớn vào thời điểm sau đó.

Hiện tại, EIP 4844 (còn được gọi là proto-danksharding) nằm trong gói CFI. EIP 4844 là bước quan trọng đầu tiên mà giao thức sẽ thực hiện để giúp mạng có khả năng mở rộng hơn thông qua sharding, một phương pháp chia mạng thành các “shard” để tăng dung lượng và giảm phí gas.

EIP khác

Chương trình cũng bao gồm triển khai EVM Object Format (EOF). Đây là một tập hợp các EIP về cơ bản nâng cấp Ethereum Virtual Machine, môi trường nơi Ethereum có thể triển khai các hợp đồng thông minh. Hầu hết các thay đổi đều tập trung vào việc thực thi hợp đồng thông minh an toàn hơn, bằng cách xác minh các điều kiện nhất định được đáp ứng. Các EIP sẽ nâng cấp Ethereum Virtual Machine là EIP 3540, EIP 3670, EIP 4200, EIP 4570, EIP 5450.

Đề xuất cuối cùng đang được xem xét để đưa vào là EIP 2537, nhằm bổ sung “BLS precompile’”. Với đề xuất này, Ethereum có thể tạo ra bằng chứng mật mã an toàn hơn và cho phép khả năng tương tác tốt hơn với Beacon Chain.

Tháng trước, các nhà phát triển đã giới thiệu testnet Shandong. Theo đó, họ có thể khám phá và giải quyết mọi lỗi liên quan đến một số EIP này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Coindesk