Trang chủ Blockchain Cơ quan chính phủ Trung Quốc ban hành lộ trình phát triển...

Cơ quan chính phủ Trung Quốc ban hành lộ trình phát triển blockchain

SHARE

Lập trường “blockchain, không phải tiền điện tử” của Trung Quốc tiếp tục duy trì khi một cơ quan chính phủ phát hành các hướng dẫn đẩy nhanh việc áp dụng giải pháp blockchain không token.

blockchain

Văn phòng Ủy ban không gian mạng Trung ương của Trung Quốc và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) đã xác định bốn lĩnh vực ứng dụng thiết yếu để triển khai blockchain.

Chương trình nghị sự năm điểm của MIIT về việc áp dụng blockchain là một phần thuộc tài liệu được ban hành vào thứ 2, nêu chi tiết các ý kiến ​​chỉ đạo nhằm đẩy nhanh ứng dụng công nghệ mới nổi để phát triển công nghiệp.

Như đã báo cáo trước đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi áp dụng blockchain nhanh chóng vào tháng 10/2019.

Trình bày lập luận về việc áp dụng blockchain, tài liệu của MIIT mô tả công nghệ mới này là “một phần quan trọng của thế hệ công nghệ thông tin mới”. Theo Bộ Công nghệ Thông tin, blockchain nằm trong số một loạt các cải tiến mới như dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, là những yếu tố quan trọng đối với sự tiến bộ liên tục của Trung Quốc.

Tài liệu MIIT liệt kê kinh tế, tài chính, công nghiệp hóa và dịch vụ công là trọng tâm chính để phát triển blockchain trong nước.

Theo ấn phẩm của MIIT, truy xuất nguồn gốc, chia sẻ dữ liệu và quản lý chuỗi cung ứng là một số trường hợp sử dụng cho blockchain có thể có tác động tích cực đáng kể đến nền kinh tế thực.

Trong lĩnh vực tài chính, ấn phẩm của MIIT kêu gọi thúc đẩy sự giao thoa nhiều hơn giữa blockchain và các công nghệ mới nổi khác như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và internet.

Đề xuất của MIIT về việc áp dụng blockchain cho các tiện ích công cộng cũng bao gồm các khái niệm như thành phố thông minh và sử dụng công nghệ mới trong các dịch vụ của chính phủ. Tài liệu chủ yếu dựa vào tính bất biến của sổ cái trên blockchain để cải thiện cơ chế thu thập bằng chứng thuộc các lĩnh vực như lưu chiểu (nạp bản), đăng ký hộ tịch và các hoạt động thực thi pháp luật hành chính.

Là một phần trong các mục tiêu phát triển, MIIT kêu gọi thành lập ít nhất ba doanh nghiệp xương sống và các cụm công nghiệp blockchain. Tài liệu cũng đề cập đến quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ của sáng kiến ​​“Vành đai và con đường”.

Trong khi chủ yếu tập trung vào việc áp dụng blockchain, tài liệu của MIIT không đề cập đến tiền điện tử hoặc token nói chung. Bắc Kinh tiếp tục tăng cường đàn áp tiền điện tử. Theo tin tức, Weibo đã cấm tài khoản của một số “người có ảnh hưởng đến tiền ảo”.

Minh Anh

Theo Cointelegraph