Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Số lượng transaction của Bitcoin ngày càng giảm, có dấu hiệu chậm...

Số lượng transaction của Bitcoin ngày càng giảm, có dấu hiệu chậm lại?

SHARE

Kể từ khi Bitcoin bắt đầu đợt tăng giá của nó, các dấu hiệu tích cực cho toàn bộ thị trường bắt đầu mọc lên. Altcoin đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ khi sự thống trị thị trường của King of Crypto đã tăng trên 60% và phí giao dịch tăng hơn tám lần so với ngày thường.

Với những dấu hiệu nổi này, sự thay đổi tập thể và chất xúc tác sắp xảy ra, số lượng transactions (giao dịch) Bitcoin đã không được thực hiện tốt như vậy. Tần suất transactions tăng trước khi bắt đầu đà tăng trong tháng 4, tăng từ mức thấp dưới 250.000 lên gần 400.000, duy trì cho đến cuối tháng.

Vào đầu tháng 5, các transactions tăng vọt lên hơn 452.000, mặc dù trong một vài ngày chỉ sau khi giảm xuống dưới 350.000. Đường thẳng được hình thành xung quanh mốc 400.000 sau số transactions của tháng 4 đã không bị vi phạm trong hai tháng qua, không xem xét mức tăng tháng 5 lên 452.000.

Điều tương tự cũng được chỉ ra trước đó bởi Longhash, trung tâm phân tích và nghiên cứu tiền điện tử, đã ám chỉ đến ‘flatline’ (đường thẳng phẳng) được đặt ở mức 400.000 . Một biểu đồ được thêm vào nghiên cứu gọi là “Bitcoin Transactions Have Stagnated”.

bitcoin-transactionsTrên flipside, đã xác nhận các transactions Bitcoin vào cuối tháng 4, khi giá dưới 6.000 đô la, đạt mức đã không nhìn thấy kể từ tháng 1 năm 2018, khi giá BTC được ghi nhận là hơn 10.000 đô la. Một báo cáo của Longhash mô tả chi tiết mối tương quan giữa giá và các transactions rằng :

Số transactions Bitcoin được xác nhận thường tăng đột biến cùng lúc với giá tăng đột biến, mặc dù không có mối quan hệ trực tiếp nào giữa giá đang làm và số lượng transactions hàng ngày được xử lý.

Với việc Bitcoin pullback, nguyên do bởi một loạt các yếu tố, thị trường điều chỉnh, kết thúc hội nghị Consensus 2019 và thậm chí là một lệnh xả bán lớn trên Bitstamp, số lượng transactions giảm từ 390.000 xuống 360.000 vào ngày 17 tháng 5. Tuy nhiên, mức thấp nhất số lượng transactions trong tháng này là 322.000, được ghi nhận vào ngày 10 tháng Năm.

bitcoin

Lệ Thanh

Tạp Chí Bitcoin | Ambcrypto