Trang chủ Tạp chí CBDC Thanh toán xuyên biên giới bằng CBDC có thể được tăng cường...

Thanh toán xuyên biên giới bằng CBDC có thể được tăng cường nếu các quốc gia hợp tác cùng nhau

SHARE

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đã tiến hành một nghiên cứu sâu rộng về việc sử dụng tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) trong thanh toán xuyên biên giới. Báo cáo của họ với G20 nêu rõ rằng tăng cường thanh toán xuyên biên giới “có thể đạt được… miễn là các quốc gia hợp tác với nhau”.

g20-du-kien-doi-huong-tiep-can-cryptocurrency-cbdc

Báo cáo chung có tiêu đề “Tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương cho thanh toán xuyên biên giới”, giải thích rằng “Thanh toán xuyên biên giới thường bị chỉ trích vì chi phí cao, tốc độ thấp, khả năng tiếp cận hạn chế và không đủ minh bạch”. Để giải quyết những thách thức này, các nước G20 đã thông qua một lộ trình vào tháng 10 năm ngoái, được phát triển bởi Ban Ổn định Tài chính (FSB) và các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn có liên quan khác.

Các khía cạnh khác nhau của tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) đã được phân tích trong báo cáo. Điều này bao gồm các ý định tiềm năng của mỗi ngước, suy nghĩ hiện tại của ngân hàng trung ương về việc sử dụng CBDC xuyên biên giới, lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của việc sử dụng CBDC để thanh toán xuyên biên giới.

“Thanh toán xuyên biên giới tăng cường có thể đạt được thông qua các mức độ tích hợp và hợp tác khác nhau. Phân tích nhấn mạnh cả nhu cầu hợp tác đa phương về các hệ quả tài chính vĩ mô cũng như tầm quan trọng của khả năng tương tác giữa các CBDC.”

Báo cáo chung kết luận:

“Các đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương có tiềm năng tăng cường hiệu quả của thanh toán xuyên biên giới, miễn là các quốc gia hợp tác với nhau”.

Nhiều ngân hàng trung ương hiện đang điều tra rủi ro, lợi ích và các thiết kế khác nhau của CBDC, báo cáo nêu chi tiết, lưu ý rằng cho đến nay chưa có cơ quan tài phán nào đưa ra CBDC và nhiều quyết định về thiết kế và chính sách vẫn chưa được giải quyết. Một số ngân hàng trung ương đã trong giai đoạn thử nghiệm, chẳng hạn như Trung Quốc.

Annie

Theo NewsBitcoin