Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin ZetaChain công bố đợt airdrop XP đầu tiên với 10 triệu phần...

ZetaChain công bố đợt airdrop XP đầu tiên với 10 triệu phần thưởng token ZETA

ZetaChain, một blockchain L1 tập trung vào trừu tượng hóa chuỗi, đã công bố đợt airdrop XP đầu tiên, dự kiến sẽ phân phối 10 triệu phần thưởng ZETA. Theo thông báo, bất kỳ đội ngũ nào triển khai hợp đồng hoạt động trên mainnet của ZetaChain và có người dùng hoạt động đều có thể nộp đề xuất RFP. Khoảng 419.000 người dùng được xác định là đủ điều kiện. ZetaChain cam kết ít nhất 95% số token sẽ được phân phối cho người dùng.

ZetaChain cho biết đã phân phối 80 triệu Zeta sau khi mainnet ra mắt. Trên blog của mình, ZetaChain viết: “Chúng tôi đã lắng nghe phản hồi của bạn kể từ khi kết thúc chiến dịch ra mắt XP 90 ngày và hiện rất hào hứng để triển khai! Bài viết này khởi động đợt 1 của phần thưởng mainnet tập trung vào ảnh chụp nhanh đầu tiên của người dùng XP, được thực hiện vào ngày 1 tháng 5 năm 2024. Để hỗ trợ sự phát triển liên tục của mạng ZetaChain, chúng tôi trao quyền cho các ứng dụng ZetaChain để xác định phần thưởng ZETA tốt nhất cho người dùng của họ dựa trên lớp dữ liệu XP. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng phần thưởng sẽ được phân phối cho nhiều người dùng chính và các hoạt động XP, đồng thời mời gọi toàn bộ hệ sinh thái tham gia!”

80.000.000 ZETA Được Phân Phối Từ Quỹ Phát Triển Người Dùng

Hơn 80 triệu ZETA từ Quỹ Phát Triển Người Dùng (UGP) đã được phân phối cho người dùng kể từ khi ZetaChain 1.0 ra mắt, nhằm giúp người dùng mới tham gia và thưởng cho người dùng trên mạng ZetaChain.

Điều này bao gồm 31,5 triệu ZETA cho người dùng testnet ZetaLabs, được phân phối khi ZetaChain Mainnet Beta ra mắt, và 50 triệu ZETA cho các sáng kiến ​​tiếp thị khác nhau, bao gồm tiếp thị launch pool cho OKX Jumpstart, các chiến dịch ví như OKX Cryptopedia, TokenPocket, Bitget Task2Earn, các kênh xã hội như airdrop của Galxe, và nhiều hơn nữa.

Nhằm khuyến khích việc sử dụng có ý nghĩa và tăng trưởng mạng ZetaChain, ZetaChain đã công bố phần thưởng 10 triệu ZETA từ UGP cho Đợt Airdrop XP Round 1.

Yêu Cầu Đề Xuất Từ Các Ứng Dụng ZetaChain

Chương trình mời tất cả các ứng dụng trên ZetaChain nộp đề xuất phân tích lớp dữ liệu XP để phân phối phần thưởng ZETA cho người dùng XP. Các dự án ứng dụng trên ZetaChain phải nộp yêu cầu đề xuất (RFP) của họ trước ngày 1 tháng 7 lúc 00:00 UTC. Sau khi các cuộc thảo luận cuối cùng và phân bổ được công bố, phân phối phần thưởng có thể bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. Từ thời điểm đó, các ứng dụng có thể xác định thời gian phân phối của họ.

Theo thông báo, khoảng 419.000 người dùng là nhóm chính đủ điều kiện nhận phần thưởng trong ảnh chụp nhanh đầu tiên. Những người dùng này có ít nhất 200.000 XP và thể hiện sự trung thành cao với chương trình, thực hiện phần lớn các hoạt động mỗi tuần và hoàn thành gần như tất cả các hoạt động đủ điều kiện XP với ngưỡng đầu vào cao. Phần thưởng tập trung vào nhóm này, nhưng cũng có thể bao gồm nhiều người dùng và dữ liệu khác.

Ngoài cơ sở này, các ứng dụng sẽ sử dụng dữ liệu XP để xác định các tầng người dùng và phần thưởng bổ sung dựa trên các hướng dẫn. Các đề xuất từ ​​các dự án sẽ bao gồm thông tin dự án, yêu cầu phân phối ZETA, dữ liệu về sự thu hút của ứng dụng, tầng phân phối đề xuất và lý do.

Hướng Dẫn

Chương trình airdrop XP cho phép các dự án thiết kế cách phân bổ token của họ được phân phối để thưởng tốt nhất cho người dùng của họ. Khi tạo đề xuất, các dự án nên tuân theo các yêu cầu và hướng dẫn này:

 • 95% hoặc nhiều hơn phân bổ phải được phân bổ cho người dùng.
 • Tối đa 5% phân bổ có thể được dành cho đội ngũ phát triển, để sử dụng để trang trải chi phí hoạt động hoặc các sáng kiến ​​tăng trưởng người dùng trong tương lai.
 • Phần lớn người nhận thưởng phải có ≥200.000 XP trong bộ dữ liệu ảnh chụp nhanh XP đầu tiên. Liên kết chỉ đến bộ dữ liệu đã biên soạn của tất cả các địa chỉ trong ảnh chụp nhanh XP cho giai đoạn 90 ngày đầu tiên. Bộ dữ liệu này sẽ được các ứng dụng sử dụng kết hợp với các dữ liệu on-chain khác để xác định phần thưởng phù hợp cho một phần của người dùng. Các tiêu chí và tầng hướng dẫn cơ bản được thiết kế bởi các ứng dụng sẽ được sử dụng để lọc phần thưởng cuối cùng.
 • Đối với các tầng phân bổ phần thưởng, chúng phải tuân theo cấu trúc này: Các ứng dụng có thể xác định tối đa 15 tầng cho phân bổ phần thưởng, với ít nhất 5 tầng. Tối đa 3 tầng có thể dựa trên dữ liệu không phải từ ảnh chụp nhanh XP — như xác minh xã hội, tính toán dữ liệu off-chain, hoặc dữ liệu sau ảnh chụp nhanh XP. Lý do đằng sau các tầng phần thưởng phải được công bố hoặc có thể xác minh. Tất cả các yêu cầu này được thiết kế để đảm bảo tốt hơn rằng phần thưởng không tập trung vào một vài bên trung tâm hoặc danh sách địa chỉ.
 • Các ứng dụng có thể xác định các cơ chế phần thưởng, ví dụ như ai đến trước được phục vụ trước, pro-rata dựa trên ảnh chụp nhanh, hoặc các cách tiếp cận khác. Các ứng dụng nên tham gia thảo luận với cộng đồng và người dùng của họ để xác định cách tiếp cận phần thưởng có tác động nhất.
 • Dữ liệu đồ thị XP bạn có thể sử dụng trong phân phối của mình bao gồm người dùng đã nhận X nhiệm vụ ít nhất Y lần, người dùng có hơn XXX XP và người dùng đã tham gia ít nhất X tuần.
 • Các tiêu chí on-chain tiềm năng mà các ứng dụng có thể sử dụng trong phân phối của họ có thể bao gồm tần suất, tổng số hoàn thành, hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, chi phí gas, và xếp hạng / cấp / XP tổng thể.
 • Các ứng dụng được khuyến khích giới thiệu phần thưởng riêng của họ, tách biệt với phân bổ ZETA. Thưởng cho người dùng với các thành phần cụ thể của ứng dụng bên cạnh các phân bổ ZETA có thể tạo ra mối quan hệ mạnh mẽ hơn, đặc biệt hơn giữa người dùng và ứng dụng.
 • Phân tích Sybil có thể được sử dụng để lọc tốt hơn các phần thưởng cho người dùng thực. Bất kỳ danh sách hoặc nhóm nào được sử dụng để lọc các tài khoản này phải được công bố công khai, để lý do được công khai.

Quy Trình

 • Nộp đề xuất tại đây trước ngày 1 tháng 7 lúc 00:00 UTC, xác minh địa chỉ deployer của bạn và cung cấp thông tin khác. Các ứng dụng cũng được khuyến khích đăng công khai thông tin này trên X và tag @zetablockchain để tăng cường hiển thị và thu thập phản hồi trước khi xác định phân phối cuối cùng.
 • Sau khi nhận được bài nộp, ủy ban UGP sẽ liên hệ với các ứng dụng đủ điều kiện để xác định phân phối cuối cùng đáp ứng các hướng dẫn trên.
 • Sau khi xác định tỷ lệ phân phối và các tầng, một khoản trợ cấp từ UGP sẽ được phân bổ cho ứng dụng. Bất kỳ phân tích sybil hoặc lọc nào phải được công bố công khai trước khi được kết hợp vào phân phối.
 • Sau khi hoàn tất tất cả các cuộc thảo luận về phân phối, các ứng dụng phải công bố phân phối phần thưởng của họ và lý do công khai. Dữ liệu nên được công bố bởi các dự án thông qua giao diện kiểm tra yêu cầu hoặc trong một bản dữ liệu đầy đủ.
 • Sau khi công bố các phân phối phần thưởng công khai, các ứng dụng có thể bắt đầu phân phối phần thưởng cho người dùng. Bất kỳ sai sót nào trong việc phân phối phần thưởng một cách đúng đắn, an toàn và theo dữ liệu công bố sẽ dẫn đến việc ứng dụng bị đưa vào danh sách đen khỏi bất kỳ phân phối phần thưởng nào trong tương lai. Các ứng dụng có thể chọn làm việc với nền tảng phân phối TokenTable để cho phép người dùng yêu cầu số lượng airdrop của họ.
 • Tất cả các phân phối phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 10 năm 2024. Tất cả các token còn lại chưa được phân bổ hoặc phân phối sẽ được chuyển vào các chương trình tập trung XP khác.

Sự Phát Triển của Đồ Thị Dữ Liệu XP

Cạnh tranh trong chương trình trung thành XP giúp người dùng truy cập phần thưởng. Mặc dù UGP là nền tảng của phần thưởng cho chương trình cụ thể này, tất cả các ứng dụng đều có quyền truy cập vào lớp dữ liệu XP mở để xác định các cách bổ sung để tương tác và thưởng cho người dùng của họ. Một hệ thống xếp hạng mới đang được phát triển, không chỉ liên quan đến số lượng XP tuyệt đối, mà còn các yếu tố khác như hoạt động gần đây và sự nhất quán.

ZetaChain là nền tảng hợp đồng thông minh và blockchain layer 1, tự hào có khả năng kết nối vốn có với tất cả các blockchain hiện có, từ các layer mainnet như Ethereum đến các chain không có hợp đồng thông minh như Bitcoin và Dogecoin. Khả năng omnichain này cho phép ZetaChain quản lý tài sản, dữ liệu và tính thanh khoản trên nhiều mạng khác nhau, bất kể chúng có chức năng hợp đồng thông minh gốc hay không.

ZetaChain có thể kết nối với bất kỳ blockchain nào, từ Ethereum và Cosmos đến Bitcoin và hơn thế nữa, cho phép thanh khoản thống nhất, trải nghiệm người dùng và dữ liệu từ một nơi duy nhất. Các Ứng dụng Toàn Cầu trên ZetaChain có khả năng tương thích đầy đủ với cả các tích hợp chuỗi hiện có và mới. Với khả năng Đề Xuất Proof-of-Stake Toàn Cầu, ZetaChain hỗ trợ staking tài sản như Bitcoin và Ethereum gốc để đổi lấy phần thưởng, cung cấp quy mô vô hạn cho an ninh kinh tế.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Chiến lược Bitcoin của Metaplanet đang được đền đáp với giá cổ phiếu tăng...

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet đang thực hiện một đợt tích luỹ Bitcoin rầm rộ. Đầu tuần này, họ đã thông báo...
altcoin-btc-tang

4 altcoin này có thể tăng cao hơn khi Bitcoin phục hồi mạnh mẽ

Bitcoin (BTC) đã dần tăng lên mức $70.000, cho thấy tâm lý vẫn tích cực. Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ...

Liệu Blockchain có thể bất tử?

Những tiến bộ gần đây trong lưu trữ dài hạn có thể tạo thành cơ sở cho sự phát triển của sổ cái kỹ...
Cat in a Dogs World (MEW) là gì?

Cat in a Dogs World (MEW) là gì? Memecoin Solana có chủ đề về...

Thị trường meme coin thật hoang dại và đầy đủ các loại động vật, như chó, mèo, chim cánh cụt và ếch. Vào năm...

Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua Tổng Thống Mỹ 2024

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ kết thúc chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, ông đã thông báo vào Chủ...
Astar (ASTR) là gì?

Astar (ASTR) là gì? Nền tảng hợp đồng thông minh đa chuỗi trên Polkadot

Khi công nghệ blockchain trở nên phổ biến hơn, điều quan trọng đối với các nhà phát triển và người dùng là phải khai...
IOTA là gì?

IOTA là gì? Ứng dụng Internet vạn vật

IOTA là gì?                     IOTA là một sổ cái phân tán mã nguồn mở, có khả năng mở rộng, được tạo ra để cho phép...
Arkham

Arkham chuyển 487 triệu đô la ARKM sang Coinbase Prime để tuân thủ quy...

Trong một động thái quan trọng nhằm tuân thủ các yêu cầu về thuế và quy định, Arkham đã rút 304,5 triệu ARKM (trị...
DOGE

Cá voi là nguyên nhân gây biến động trên thị trường DOGE và SHIB?

Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) có ​​tỷ lệ giao dịch lớn tăng lên trong thời gian gần đây. Dữ liệu của Whale Alert...
Musk Empire

Musk Empire là gì? Chi tiết về game Tap-to-Earn Elon và airdrop trên Telegram

Hơn 10 triệu người dùng đã chạm vào khuôn mặt của Elon Musk trong vài tuần qua nhờ game đình đám mới trên Telegram...

Cá voi Bitcoin đang giảm bớt áp lực bán

Cá voi Bitcoin đang giảm bớt áp lực bán khi tiền điện tử lớn nhất tiếp tục tăng giá trong bảy ngày qua. “Những người...

Tin vắn Crypto 21/07: Bitcoin chuẩn bị cho đà tăng vọt lên những mức...

Từ nhận định Bitcoin chuẩn bị cho đà tăng vọt lên những mức cao hơn đến Shiba Inu đưa ra cảnh báo quan trọng...
matic-tri-tre

Giá Polygon (MATIC) vẫn trì trệ ngay cả khi địa chỉ hoạt động đạt...

Giá Polygon (MATIC) không có dấu hiệu phục hồi vững chắc như các đồng coin khác sau khi rớt xuống dưới $0,50. Tuy nhiên, các...

Sự bùng nổ của các dịch vụ AI sẽ thúc đẩy nhu cầu điện toàn...

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết sự bùng nổ của các dịch vụ AI sẽ thúc đẩy nhu cầu điện toàn...

Liệu giá ETH có thể tăng lên $5.000 sau khi Ethereum ETF ra mắt...

Sự cường điệu xung quanh Ethereum ETF đã tăng lên gần đây, với ngày ra mắt đang đến gần hơn. Kỳ vọng của các...

OI của DOGE tăng 19% trong bối cảnh giá “bứt phá” lên mức cao...

Các trader đang tăng cường vị thế Dogecoin của mình khi giá memecoin "bùng nổ", đạt mức cao nhất trong tháng vào ngày 20...