Trang chủ Kiến Thức Kiến thức Bitcoin Bit Gold là gì ?

Bit Gold là gì ?

lúc 14:51
188
SHARE

Bit Gold là gì ?

Bit Gold là một đề xuất năm 2005 của Nick Szabo cho một hệ thống tài chính kết hợp các yếu tố khác nhau của mật mã và khai thác để thực hiện phân cấp. Các yếu tố này bao gồm các khối được đánh dấu thời gian được lưu trữ trong sổ đăng ký tiêu đề và được tạo bằng chuỗi “bằng chứng công việc”. Trong bài đăng công bố Bit Gold của mình, Szabo đã đề xuất một bằng chứng phi tập trung về chức năng làm việc có thể được “lưu trữ, chuyển giao và thử nghiệm một cách an toàn với sự tin tưởng tối thiểu”.

Tên gọi Bit Gold là viết tắt của hai đặc điểm chính của hệ thống thanh toán trực tuyến mà nó đại diện; Thời gian, Bit cho các bit được gửi và nhận, và Gold, là các hệ thống này giống với chất lượng của kim loại quý, phục vụ nhiều hơn như một hàng hóa và không dựa vào TTP.

Bit Gold hoạt động như thế nào ?

Theo mô tả của Szabo trong đề xuất ban đầu của mình, hệ thống Bit Gold gồm bảy bước. Nó bắt đầu bằng việc tạo ra một chuỗi thách thức công khai bằng cách sử dụng hàm điểm chuẩn (tương tự như câu đố tính toán toán học được sử dụng để kiếm bitcoin). Người dùng tạo ra một bằng chứng về công việc của chuỗi từ chức năng điểm chuẩn và các chi tiết liên quan đến giao dịch được lưu trữ trong sổ đăng ký tiêu đề (tương tự như chuỗi khối trong hệ thống đồng thuận). Trong hệ thống Szabo, một chuỗi cuối cùng chịu trách nhiệm tạo ra chuỗi chuỗi tiếp theo. Điều này tương tự như quá trình tạo khối trong bitcoin, trong đó địa chỉ băm được sử dụng làm tiêu đề trỏ đến bộ khối tiếp theo.

Đăng ký tiêu đề tương tự như blockchain ở chỗ nó cung cấp một bản ghi và thứ tự bất biến cho các giao dịch đã diễn ra. Hệ thống Bit Gold được đề xuất bởi Szabo là non- fungibility. Điều này có nghĩa là nên kết hợp số lượng Bit Gold khác nhau để thực hiện một giao dịch. Thay vì một cơ quan tập trung kiểm soát các đòn bẩy của nó, Bit Gold hoạt động trên một hệ thống tin cậy phi tập trung và phân tán giữa các nút riêng lẻ tạo nên mạng lưới của nó.

Szabo cũng xác định một vấn đề liên quan đến bitcoin trong đề xuất của mình. Theo ông, những đổi mới trong kiến ​​trúc máy móc có thể dẫn đến những sự cố về nguồn cung ẩn.

Fungibility trong Bitcoin là gì?

Bitcoin là gì ?

Tiền ảo là gì ?

Giải thích lý do tại sao Bitcoin được xem như Tiền tệ chứ không phải hàng hóa

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook

MỚI CẬP NHẬT