Trang chủ Tạp chí CBDC Chính quyền Bắc Kinh triển khai thêm các khu vực thử nghiệm...

Chính quyền Bắc Kinh triển khai thêm các khu vực thử nghiệm cho đồng nhân dân tệ kỹ thuật số

lúc 12:22
SHARE

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã đánh dấu việc khởi động nhiều khu vực thử nghiệm hơn đối với đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, cũng như nỗ lực thiết lập “hệ thống tài chính kỹ thuật số”.

Zhang Jinsong, Phó thư ký chính quyền thành phố, nói rằng Bắc Kinh sẽ “tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập các khu vực thử nghiệm tiền kỹ thuật số theo luật định và các hệ thống tài chính kỹ thuật số, đồng thời khám phá việc xây dựng các quy định giao dịch và luồng dữ liệu xuyên biên giới”.

Zhang đã đưa ra nhận xét vào ngày 27 tháng 11 tại Diễn đàn An ninh Tài chính Quốc tế Bắc Kinh 2020.

Diễn đàn An ninh Tài chính Quốc tế Bắc Kinh 2020

Zhang nói: “Bắc Kinh sở hữu những điều kiện tuyệt vời và nhu cầu thực sự cho sự phát triển của khu vực tài chính hiện đại và lĩnh vực công nghệ tài chính.

“Ngành tài chính đã trở thành ngành trụ cột của Bắc Kinh, và sẽ thúc đẩy hiệu quả hơn các nguồn lực chất lượng cao được phân bổ cho các lĩnh vực then chốt với các ngành công nghiệp tiên tiến, hướng dẫn nâng cấp và đổi mới toàn diện ngành công nghiệp Bắc Kinh.”

Nhận xét của Zhang được đưa ra ngay sau khi chính quyền trung ương Trung Quốc công bố “Kế hoạch chung về Khu thí điểm Thương mại Tự do Bắc Kinh” vào ngày 21 tháng 9, phác thảo một loạt các biện pháp liên quan đến tiền kỹ thuật số và fintech cho thủ đô.

Chúng bao gồm việc tạo ra một khu vực thử nghiệm tiền kỹ thuật số theo luật định và hỗ trợ việc thành lập trung tâm fintech của Viện nghiên cứu tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook

MỚI CẬP NHẬT