Trang chủ Tạp chí Hơn 1 triệu ví đã triển khai hợp đồng thông minh trên...

Hơn 1 triệu ví đã triển khai hợp đồng thông minh trên Base testnet

Base là mạng layer 2 do Coinbase phát triển, đã báo cáo hơn 1 triệu ví triển khai các hợp đồng thông minh trên testnet của họ trong giai đoạn Builder Quest.

base

Sáng kiến này được thiết kế để xác định các sự cố tiềm ẩn trong mạng và vẫn là testnet trong điều kiện căng thẳng cao độ. Với hoạt động tăng mạnh như vậy, có thể team đã xác định được các điểm căng thẳng nghiêm trọng trong cả thiết kế và cơ sở hạ tầng của nền tảng. Hiện tại, họ đang tích cực giải quyết tuy gặp khá nhiều thách thức để giữ cho toàn bộ hệ thống hoạt động như dự kiến.

Trong giai đoạn thử nghiệm này, hoạt động tăng đáng kể trên mạng và một loạt các giao dịch sử dụng nhiều dữ liệu. Đáp lại, các nhà phát triển đã tăng giới hạn gas của block Base — cho phép nhiều giao dịch hơn trên mỗi block và nhằm hạn chế phí cơ sở nhảy vọt.

Tuy nhiên, sau sửa đổi, team đã gặp phải vấn đề trong việc cung cấp một cách an toàn các lô bằng chứng mật mã của block mạng trở lại testnet Goerli của Ethereum – đóng vai trò là chain layer 1 (L1) trong ngữ cảnh này. Mạng layer 2 chạy trên mạng layer 1 và thực hiện các đợt giao dịch cho mạng đó.

Nhóm lưu ý:

“Sau khi thực hiện điều chỉnh tăng gấp đôi giới hạn gas, chúng tôi đã gặp phải sự cố do các block trên L2 lớn hơn khi cố gắng gộp trở lại Goerli L1”.

Sau đó, team tiếp tục tinh chỉnh các tham số liên quan đến cách nhóm các giao dịch.

Base cho biết:

“Chúng tôi đã tinh chỉnh các tham số và điều chỉnh với hy vọng đạt được trạng thái cân bằng. Mặc dù thực hiện những thay đổi này, hệ thống vẫn phải vật lộn để đạt được trạng thái cân bằng và xuất bản các block không an toàn đến L1. Mãi cho đến khi các hoạt động chậm lại, chúng tôi mới có thể thu hẹp khoảng cách — nhấn mạnh nhu cầu về một giải pháp lâu dài, mạnh mẽ hơn”.

Được xây dựng trên ngăn xếp phần mềm phát triển của Optimism (OP Stack), Base hoạt động như một mạng rollup, tương tự như Optimism. Nó nhằm thực hiện các tính toán off-chain trên layer thứ cấp để tạo điều kiện cho các giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn trong khi vẫn duy trì lợi ích bảo mật của mainnet Ethereum. Hơn nữa, giải pháp này có khả năng trở thành mạng layer 2 mặc định cho các sản phẩm on-chain của Coinbase.

Base tối ưu hóa hệ thống

Team nòng cốt của Base đã thực hiện hai lần tối ưu hóa nhằm cố gắng ổn định hệ thống sau khi nhận thấy hoạt động tăng đột biến. Đầu tiên, họ cho biết tăng cường nén dữ liệu nhằm mục đích sử dụng tốt hơn “dữ liệu gọi giao dịch trên L1”. Thứ hai, team đã sửa đổi hệ thống để cho phép gửi nhiều đợt giao dịch cho mỗi block L1, thay vì từng đợt. Team cho biết những thay đổi này có thể giải quyết các vấn đề kỹ thuật đã phát hiện trước đó.

“Khi chúng tôi hướng tới mainnet, những thay đổi này không chỉ mở đường cho khả năng tăng giới hạn gas block mà còn đảm bảo phí cơ bản vẫn ở mức thấp và người dùng có thể tiếp cận được. Những thay đổi đó cũng làm tăng tính xác thực của việc viết dữ liệu trên L2 vào L1, rất quan trọng để duy trì giao dịch và rút tiền nhanh chóng”.

Trước đây, team Base đã báo cáo testnet của họ thu hút sự quan tâm từ nhiều nhà phát triển và dự án, bao gồm Blackbird, Thirdweb, OAK và Parallel. Ngoài ra, các nền tảng DeFi đáng chú ý như Uniswap và Aave đang xem xét triển khai trên Base sau khi nó đi vào hoạt động.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo The Block

Bài trướcBộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ ủng hộ hành động thực thi chống lại Binance và Coinbase của SEC
Bài tiếp theoBinance ghi nhận dòng ra 2 tỷ đô la giữa bối cảnh kiện tụng với SEC Hoa Kỳ