Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Thái Lan chính thức trở thành quốc gia Châu Á đầu tiên...

Thái Lan chính thức trở thành quốc gia Châu Á đầu tiên chấp nhận STO và phát hành chứng khoán trên Blockchain

SHARE

Một sửa đổi của Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch đã nhận được sự chứng thực của Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan vào ngày 8 tháng 2, mở đường cho việc phát hành chứng khoán không giới hạn và chứng khoán được mã hóa thông qua công nghệ blockchain.

Khi hành động sửa đổi có hiệu lực, thị trường vốn có thể thấy các chứng khoán như cổ phiếu và trái phiếu được phát hành và giao dịch qua blockchain trong tương lai.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) sẽ ban hành thêm các quy tắc liên quan và nền tảng token có thể sớm tìm kiếm giấy phép lưu ký chứng khoán theo đạo luật.

Việc triển khai nền tảng tokenisation dự kiến ​​sẽ có hiệu lực trong năm nay, phó tổng thư ký SEC, ông Tipsuda Thavaramara cho biết.

SEC đã sửa đổi hành động để phục vụ nền tảng token trong tương lai và sẽ xây dựng hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, bà Tipsuda nói.

Cơ quan quản lý cũng nhằm mở khóa một số hệ điều hành truyền thống để tăng hiệu quả thị trường, bà nói.

SEC sẽ cho phép các doanh nghiệp vận hành lưu ký chứng khoán và token kỹ thuật số để xin giấy phép lưu ký.

Đạo luật này trước đây đã cho phép Công ty lưu ký chứng khoán Thái Lan, một công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan, trở thành công ty duy nhất cho lưu ký chứng khoán vô giá trị để phục vụ hoạt động giao dịch chứng khoán của SET.

SEC cũng đã sửa đổi hành động về phát hành chứng khoán và token kỹ thuật số cho thị trường sơ cấp.

Chẳng hạn, việc bán các đăng ký cho các dịch vụ công khai ban đầu, các dịch vụ ICO và các dịch vụ token chứng khoán (STO) trên thị trường chính sẽ dựa trên việc phát hành không giới hạn.

Thị trường thứ cấp đã áp dụng phát hành chứng khoán không giới hạn.

Pariya Techamuanvivit, giám đốc bộ phận truyền thông của công ty tại SEC, cho biết có thể ra mắt một STO, một loại bảo mật tài chính dựa trên blockchain cung cấp cho các nhà đầu tư một số quyền đối với công ty, theo luật chứng khoán Thái Lan.

SEC có thể cung cấp sự rõ ràng về mặt pháp lý về việc chứng khoán có thể được phát hành dưới dạng token kỹ thuật số hay không.

Cho dù một STO được quy định theo Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch hoặc nghị định tài sản kỹ thuật số của hoàng gia, điều này sẽ phụ thuộc vào các tính năng của quyền và nghĩa vụ liên quan đến token đó, ông Pariya nói.

Theo nghị định của hoàng gia, nếu các tính năng của một công cụ tài chính thuộc định nghĩa về chứng khoán theo đạo luật, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc các đơn vị quỹ tương hỗ, thì công cụ đó sẽ được điều chỉnh theo đạo luật ngay cả khi nó ở dạng kỹ thuật số token.

Ví dụ: Token cấp cho chủ sở hữu quyền tương tự đối với cổ phiếu, chẳng hạn như quyền chia sẻ lợi nhuận, nhận cổ tức và bỏ phiếu, vẫn sẽ được coi là chứng khoán theo đạo luật.

Tương tự, một token mà nhà phát hành có nghĩa vụ trả lãi cho chủ sở hữu token và trả nợ gốc sẽ được coi là một công cụ nợ theo hành vi, bất kể hình thức token của nó và liệu token đó có được phát hành trên blockchain hay không.

Đối với các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, nhà môi giới, đại lý hoặc cổng thông tin ICO được công nhận, họ phải xin giấy phép có liên quan nếu họ muốn cung cấp các dịch vụ liên quan đến STO, ông Pariya nói.

SN_Nour

Theo Tạp chí Bitcoin/ Bangkok Post