Trang chủ Blockchain Ưu điểm và nhược điểm của công nghệ Blockchain

Ưu điểm và nhược điểm của công nghệ Blockchain [Infographic]

SHARE

Trong bản infographic này, chúng ta sẽ nói về những ưu và nhược điểm của công nghệ blockchain.

Đầu tiên chúng ta thảo luận về các vấn đề cơ bản, chẳng hạn như định nghĩa của blockchain, sự khác biệt giữa blockchain công cộng (public blockchain) và blockchain riêng tư (private blockchain), cùng những ưu và nhược điểm của công nghệ.

Sau đó, chúng tôi cung cấp một phân tích SWOT, nói về sự sử dụng khác nhau, những lợi ích khác nhau của việc áp dụng công nghệ blockchain vào doanh nghiệp của bạn, đưa ra một số và số liệu thống kê, và cuối cùng thảo luận về việc sử dụng công nghệ trong tương lai.

Ưu điểm và nhược điểm của công nghệ Blockchain [Infographic]Ưu điểm và nhược điểm của công nghệ Blockchain [Infographic]Ưu điểm và nhược điểm của công nghệ Blockchain [Infographic] Ưu điểm và nhược điểm của công nghệ Blockchain [Infographic]Ưu điểm và nhược điểm của công nghệ Blockchain [Infographic]

Nguồn : Cafebitcoin.info