Trang chủ Blockchain Làm Thế Nào Để Một Blockchain Hoạt Động?

[Video] Làm Thế Nào Để Một Blockchain Hoạt Động?

Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số được phân chia hay dễ hiểu hơn là cơ sở dữ liệu trong một mạng. Sổ cái  được chia sẻ cho những người tham gia vào mạng lưới. Điều này cho thấy rằng trong toàn bộ hệ thống không phải chỉ có một vị trí duy nhất, một tài liệu có thể làm căn cứ đáng tin (authority) duy nhất, vì những lần sao chép cùng một phiên bản sổ cái được đặt ở nhiều nơi. Dưới đây là video chi tiết về các thức Blockchain hoạt động.

Tạp Chí Bitcoin

Blockchain hoạt động như thế nào ?

Bài trướcCEO BitMEX: Bitcoin vẫn là một thử nghiệm nhưng có tương lai tươi sáng
Bài tiếp theoDự đoán lớn cho năm 2019: Bitcoin hướng đến mức cao mới mọi thời đại