Trang chủ Blockchain Amazon nộp bằng sáng chế cho hệ thống Proof-of-Work sử dụng mật...

Amazon nộp bằng sáng chế cho hệ thống Proof-of-Work sử dụng mật mã học

 

Amazon đã nộp bằng sáng chế Hoa Kỳ cho một hệ thống bằng chứng công việc (proof-of-work) trong đó sử dụng mật mã học. Bằng sáng chế, được đệ trình vào ngày 14 tháng 5, mô tả các kỹ thuật sử dụng việc tạo ra cây Merkle như một giải pháp cho một thách thức của Proof-of-Work.

Thách thức đó có thể là việc cung cấp giải pháp cho một vấn đề, cho một đối tác – người mà sau đó có thể xác minh giải pháp là chính xác. Sau khi đối tác xác minh giải pháp, bên đó có thể có được một hoặc nhiều tài nguyên máy tính.

Trong mật mã học, Cây Merkle (Merkle Tree) là một cây trong đó mỗi node lá được gắn nhãn với hàm băm (hash) của khối dữ liệu, và mỗi node không-có-lá được gắn nhãn với hàm băm viết bằng mật mã của các nhãn liên quan đến các node “con” của nó. Mục đích của các “cây hàm băm” này cho phép xác minh an toàn và hiệu quả nội dung của các cấu trúc dữ liệu lớn. Cây Merkle được sử dụng trong các mạng ngang hàng Bitcoin và Ethereum.

Theo bản tóm tắt của bằng sáng chế:

“Một hệ thống proof-of-work trong đó một bên đầu tiên (ví dụ: hệ thống máy tính khách hàng) có thể yêu cầu quyền truy cập vào tài nguyên máy tính. Một bên thứ hai (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ) có thể xác định một thách thức có thể được cung cấp cho bên thứ nhất. Một giải pháp hợp lệ cho thách thức đó có thể được tạo ra và cung cấp cho yêu cầu được thực hiện. Thách thức có thể bao gồm một thông điệp và một hạt giống (seed), sao cho hạt giống đó có thể được sử dụng ít nhất một phần để lấy thông tin (bằng mật mã học) có thể được sử dụng để tạo ra một giải pháp cho thách thức. Cây hàm băm có thể được tạo ra trong quá trình hình thành giải pháp.”

Có vẻ như sự đổi mới mới có thể được sử dụng để bảo vệ một hệ thống khỏi các ‘cuộc tấn công từ chối dịch vụ’ (denial-of-service attacks) và các hành động khác khỏi các thực thể độc hại.

“Một cách để giảm thiểu các cuộc tấn công như vậy là thiết lập cấu hình một dịch vụ, trong đó các yêu cầu gửi đến dịch vụ đó phải chịu một số loại chi phí, điều này sẽ “làm nản chí” những kẻ đang muốn tấn công. Một chi phí như vậy liên quan đến việc áp đặt một điều kiện là khách hàng gửi yêu cầu sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên tính toán hơn (ví dụ: các chu kỳ CPU) để khiến yêu cầu được thực hiện. Các bối cảnh khác cũng liên quan đến các vấn đề có thể giải quyết được, ít nhất là một phần, thông qua việc áp đặt chi phí để đổi lấy một hoạt động dịch vụ.

Mặc dù bằng sáng chế không có tham chiếu cụ thể nào về blockchain hoặc tiền điện tử, nhưng dường như sự kết hợp của Cây Merkle với khái niệm proof-of-work, có thể gợi ý rằng Amazon đang tiến tới những phát triển lớn tiếp theo trong lĩnh vực này.

Amazon đã thực hiện một số tiến bộ trong thế giới của blockchain. Vào ngày 30 tháng 4, họ đã thông báo rằng Dịch vụ web Amazon của mình sẽ ra mắt dịch vụ blockchain được quản lý cho tất cả người dùng.

Sản phẩm được thiết kế để cho phép người dùng thiết lập các mạng blockchain của riêng họ trong các tổ chức của họ. Sử dụng Ethereum và Hyperledger làm khuôn khổ mã nguồn mở, Amazon tuyên bố rằng Amazon Managed Blockchain (AMB) mới có thể mở rộng quy mô để hỗ trợ hàng triệu giao dịch nếu được yêu cầu.

Ngoài ra, công ty con Whole Food của Amazon đã tuyên bố trong tuần này rằng họ sẽ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, Ethereum, GUSD và Bitcoin Cash.

Bài trướcCEO Ledger Pascal Gauthier cho biết doanh số tăng gấp đôi sau khi vụ hack Binance
Bài tiếp theoTòa án tối cao New York ra lệnh Tether đóng băng chuyển tiền cho Bitfinex