Trang chủ Kiến Thức Crypto Avail là gì? Blockchain giúp đẩy nhanh quá trình thống nhất Web3

Avail là gì? Blockchain giúp đẩy nhanh quá trình thống nhất Web3

Công nghệ blockchain đang đối mặt với những thách thức lớn về khả năng mở rộng và phân mảnh, cản trở việc áp dụng rộng rãi. Blockchain của Avail giải quyết những vấn đề này bằng cách tận dụng dữ liệu khả dụng tiên tiến để cung cấp nền tảng mô-đun, có khả năng mở rộng và tương tác lẫn nhau, được thiết kế để hợp nhất các hệ sinh thái web3.

Bài viết này khám phá các thành phần chính của Avail — Avail DA, Fusion và Nexus — và quá trình phát triển lịch sử, mục tiêu cốt lõi, cơ chế hoạt động và lộ trình tương lai của nó.

Ảnh vẽ bởi ChatGPT-4o

Avail là gì?

Avail là một blockchain về dữ liệu khả dụng được thiết kế để hợp nhất các hệ sinh thái web3, tăng cường khả năng mở rộng, tương tác và bảo mật của blockchain.

Cảm hứng đằng sau Avail là tầm quan trọng của việc lấy mẫu dữ liệu khả dụng (DAS) đối với khả năng mở rộng và hiệu quả của blockchain. Bằng cách giải quyết những vấn đề cốt lõi này, Avail cung cấp một lớp nền tảng hỗ trợ tạo ra các rollup và các ứng dụng blockchain khác.

Lịch sử của Avail

Dự án Avail được khởi xướng bởi đội ngũ tại Polygon Labs vào cuối năm 2020, lấy cảm hứng từ nhu cầu về giải pháp dữ liệu khả dụng mạnh mẽ trong kiến trúc blockchain, và sau đó được tách ra thành một thực thể riêng để tập trung vào sứ mệnh của mình. Avail nhằm cung cấp cho các nhà xây dựng một lớp đồng thuận mô-đun có khả năng mở rộng cao, cho phép họ tạo ra các ứng dụng sáng tạo và hiệu suất cao mà không cần lo lắng về các phức tạp cơ bản của blockchain.

Yếu tố chính đằng sau Avail là tầm quan trọng của việc lấy mẫu dữ liệu khả dụng (DAS) đối với khả năng mở rộng và hiệu quả của blockchain. Bằng cách giải quyết những vấn đề cốt lõi này, Avail cung cấp một lớp nền tảng hỗ trợ tạo ra các rollup và các ứng dụng blockchain khác, thu hút sự đầu tư và quan tâm đáng kể từ cộng đồng blockchain.

Avail hướng tới điều gì?

Avail nhằm giải quyết các thách thức về phân mảnh người dùng và khả năng mở rộng trong hệ sinh thái web3. Bằng cách giải quyết những vấn đề này, Avail hứa hẹn một nền tảng thống nhất và hiệu quả cho cả người dùng và nhà phát triển từ bất kỳ hệ sinh thái nào.

Phân mảnh người dùng: Môi trường web3 không có sự cho phép, dẫn đến các công nghệ đột phá nhưng cũng gây ra trải nghiệm người dùng phân mảnh. Lớp Hợp nhất của Avail tìm cách tạo ra một toàn thể thống nhất cho người dùng cuối trong khi vẫn duy trì tính phi tập trung.

Vấn đề mở rộng: Mặc dù có các giải pháp sáng tạo trong toàn bộ công nghệ web3, khả năng mở rộng vẫn là một rào cản cho việc áp dụng rộng rãi. Avail giới thiệu các thành phần như Avail DA, Nexus và Fusion Security để tạo thành Lớp Hợp nhất, hứa hẹn một trải nghiệm web3 có khả năng mở rộng và liên kết.

Giao dịch giữa các hệ sinh thái: Hiện tại, các giao dịch giữa các mạng blockchain khác nhau rất phức tạp, cản trở việc áp dụng của người dùng. Avail tiếp cận bằng cách đơn giản hóa các giao dịch này, giúp người dùng mới dễ dàng tham gia cộng đồng web3.

Dịch vụ vi mô không đồng bộ: Rút kinh nghiệm từ Web 2.0, Avail tận dụng dịch vụ vi mô không đồng bộ để mở rộng các blockchain. Phương pháp này cho phép mở rộng dịch vụ độc lập, giống như cách Amazon và Visa hoạt động trong các giai đoạn nhu cầu cao, gợi ý một tương lai có khả năng mở rộng tương tự cho các blockchain.

Avail hoạt động như thế nào?

Các blockchain truyền thống đối mặt với thách thức lớn trong việc lưu trữ và xác minh khối lượng lớn dữ liệu giao dịch. Khi có nhiều giao dịch diễn ra, hệ thống trở nên chậm hơn và kém hiệu quả. Avail giải quyết vấn đề này bằng cách tách biệt lưu trữ dữ liệu khỏi xử lý giao dịch. Nó hoạt động như một giải pháp xác minh chuyên dụng, đảm bảo rằng dữ liệu cần thiết để xác minh giao dịch luôn sẵn có mà không làm quá tải mạng.

Avail sử dụng công nghệ ZK gồm ba thành phần chính: Avail Nexus, Avail DA và Avail Fusion. Những thành phần này làm việc cùng nhau để tạo thành Lớp Hợp nhất cho web3, cải thiện khả năng mở rộng và trải nghiệm người dùng.

Avail sử dụng lấy mẫu dữ liệu khả dụng (DAS) và các cam kết đa thức KZG để xác minh hiệu quả tính đúng đắn của dữ liệu. Cách tiếp cận này đảm bảo các cam kết về dữ liệu khả dụng gần như hoàn hảo mà không cần dựa vào bằng chứng gian lận.

Công nghệ của Avail tối ưu hóa quy trình xác minh và khuyến khích niềm tin trong hệ sinh thái. Những tính năng này tạo điều kiện cho trải nghiệm web3 thống nhất, cho phép các blockchain xử lý khối lượng dữ liệu lớn một cách hiệu quả.

Các tính năng của Avail

Avail DA

Avail DA là một lớp dữ liệu khả dụng nền tảng hoạt động như một nguồn sự thật có khả năng mở rộng và chia sẻ cho các mạng blockchain, đảm bảo tất cả dữ liệu hiện diện và không có gì bị ẩn giấu. Nó giải quyết vấn đề mở rộng blockchain bằng cách cung cấp không gian blob dữ liệu khả dụng phong phú, điều cần thiết cho việc mở rộng rollup và blockchain. Tính năng này hỗ trợ các công nghệ tiên tiến như bằng chứng hợp lệ và lấy mẫu dữ liệu khả dụng, và tương thích với các ngăn xếp rollup chính và môi trường thực thi không phải EVM.

Avail Fusion

Avail Fusion tăng cường bảo mật của hệ sinh thái Avail bằng cách kết hợp tài sản gốc từ các hệ sinh thái trưởng thành như BTC và ETH, cũng như các token rollup mới, vào cơ chế đồng thuận của nó. Bằng cách thực hiện staking đa tài sản, Fusion bảo vệ cơ sở hạ tầng của Lớp Hợp nhất của Avail. Người staking nhận được AVAIL làm phần thưởng và đóng góp thêm bảo mật thông qua việc nắm giữ các tài sản crypto đã được thiết lập (như BTC và ETH). Cách tiếp cận tích hợp này đảm bảo một nền tảng mạnh mẽ và an toàn cho hoạt động của Avail.

Avail Nexus

Avail Nexus là một rollup phối hợp ZK hoạt động như một trung tâm xác minh, hợp nhất các rollup và cung cấp giao tiếp liền mạch giữa chúng bằng cách tận dụng Avail DA làm gốc của sự tin cậy. Là thành phần tương tác, Avail Nexus xử lý các giao dịch liên chuỗi, cho phép người dùng truy cập vào nhiều blockchain mà không cần cầu nối thủ công. Được xây dựng trên Avail DA, Avail Nexus tích hợp trực tiếp vào các ứng dụng của người dùng, tạo điều kiện cho các tương tác xuyên hệ sinh thái hiệu quả và an toàn.

Lộ trình phát triển của Avail

Các cột mốc chính của dự án Avail bao gồm:

 • 2021: Avail khởi nguồn từ Polygon Labs, sau đó trở thành một dự án độc lập.
 • Tháng 6 năm 2023, ra mắt testnet Kate: Triển khai thành công Kate Testnet với các tính năng như lấy mẫu dữ liệu khả dụng, mã hóa xóa và cam kết KZG, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai và độ bền mạng.
 • Tháng 11 năm 2023, testnet Clash of Nodes: Testnet có khuyến khích này thu hút cộng đồng tham gia các thử thách để kiểm tra độ bền mạng, chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi suôn sẻ sang mainnet sắp tới.
 • Tháng 12 năm 2023, chương trình tài trợ: Avail ra mắt chương trình tài trợ để hỗ trợ các nhà phát triển làm việc trên các dự án sáng tạo phù hợp với sứ mệnh của họ, giúp mở rộng hệ sinh thái Avail.
 • Tháng 6 năm 2024, vòng tài trợ: Avail huy động được 43 triệu USD trong vòng tài trợ Series A được đăng ký quá mức, bổ sung vào nguồn quỹ hiện có là 32 triệu USD từ các vòng tiền hạt giống và hạt giống trước đó.

Trước khi ra mắt mainnet, còn một số bước quan trọng cần hoàn thành:

 • Thử thách client nhẹ: Thử thách này cho phép cộng đồng tham gia vào mạng và giúp kiểm tra các client nhẹ độc đáo được hỗ trợ bởi lấy mẫu dữ liệu khả dụng, điều này rất quan trọng đối với bảo mật của mạng Avail.
 • Testnet cuối cùng: Testnet cuối cùng gần như sẵn sàng để triển khai. Nó sẽ hoạt động vô thời hạn song song với mainnet Avail, với testnet Goldberg (Clash of Nodes) chạy tạm thời song song.
 • Tối ưu hóa công cụ và cơ sở hạ tầng: Cải tiến giao diện người dùng cầu nối, hỗ trợ ví phần cứng và các cơ sở hạ tầng khác để đảm bảo triển khai và giám sát suôn sẻ sau khi phát hành mainnet.
 • Chuẩn bị cho sản xuất: Đội ngũ phát triển cốt lõi đang hoàn thiện các quy trình quản lý sự cố và phản ứng khẩn cấp để xử lý hiệu quả bất kỳ tình huống khẩn cấp nào sau khi ra mắt.
 • Hoàn thành Clash of Nodes: Giai đoạn testnet có khuyến khích đang diễn ra sẽ sớm hoàn thành.
 • Hoàn thiện bộ xác thực: Hành trình đạt 1.000 validator bắt đầu với Clash of Nodes Testnet. Hơn 300 validator đã tham gia và số lượng validator sẽ dần tăng lên cho việc ra mắt mainnet Avail DA, đảm bảo một lớp bảo mật mạnh mẽ và phi tập trung.

Tokenomics của AVAIL

AVAIL là token gốc của nền tảng Avail, cung cấp năng lượng cho các sản phẩm cốt lõi của nó. Token này được sử dụng cho phí giao dịch trong mạng và có thể được stake bởi người dùng để tham gia vào cơ chế đồng thuận. Ngoài ra, những người nắm giữ token có thể tham gia vào quản trị, ảnh hưởng đến các quyết định và phát triển tương lai của mạng Avail.

Không có chi tiết chính thức nào về tokenomics của AVAIL được công bố bởi đội ngũ dự án. Tuy nhiên, Avail đã phân bổ tổng cộng 600 triệu token AVAIL trong Unification Airdrop được công bố vào tháng 4 năm 2024. 

AVAIL có phải là khoản đầu tư tốt không?

Với 70 triệu USD huy động được từ các vòng tài trợ thành công, bao gồm 43 triệu USD trong vòng Series A vào tháng 6 năm 2024 và 27 triệu USD trong vòng tiền hạt giống vào tháng 2 năm 2024, AVAIL rõ ràng thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư.

Dự án có mục tiêu đầy tham vọng là nâng cao cơ sở hạ tầng web3 với khả năng mở rộng dữ liệu khả dụng và xác minh giao dịch an toàn. Việc tận dụng các tiến bộ công nghệ vượt trội của nó đặt AVAIL vào vị trí thuận lợi trong thị trường web3 cạnh tranh. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử rất biến động. Hãy cân nhắc cẩn thận khả năng chịu rủi ro cá nhân và mục tiêu đầu tư của bạn và nghiên cứu kỹ dự án trước khi đầu tư.

Lời kết

Avail đang hợp nhất các hệ sinh thái blockchain với các giải pháp dữ liệu khả dụng mạnh mẽ của mình. Được hỗ trợ bởi nguồn tài trợ đáng kể và một lộ trình rõ ràng, Avail đang giải quyết các thách thức về khả năng mở rộng và tương tác lẫn nhau, hứa hẹn một trải nghiệm suôn sẻ cho cả người dùng và nhà phát triển. Khi Avail tiến gần đến việc ra mắt mainnet, nó đang khuấy động không gian web3, làm cho dự án mới nổi này trở thành một dự án đáng chú ý.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Bybit

MỚI CẬP NHẬT

Arkham

Arkham chuyển 487 triệu đô la ARKM sang Coinbase Prime để tuân thủ quy...

Trong một động thái quan trọng nhằm tuân thủ các yêu cầu về thuế và quy định, Arkham đã rút 304,5 triệu ARKM (trị...
DOGE

Cá voi là nguyên nhân gây biến động trên thị trường DOGE và SHIB?

Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) có ​​tỷ lệ giao dịch lớn tăng lên trong thời gian gần đây. Dữ liệu của Whale Alert...
Musk Empire

Musk Empire là gì? Chi tiết về game Tap-to-Earn Elon và airdrop trên Telegram

Hơn 10 triệu người dùng đã chạm vào khuôn mặt của Elon Musk trong vài tuần qua nhờ game đình đám mới trên Telegram...

Cá voi Bitcoin đang giảm bớt áp lực bán

Cá voi Bitcoin đang giảm bớt áp lực bán khi tiền điện tử lớn nhất tiếp tục tăng giá trong bảy ngày qua. “Những người...

Tin vắn Crypto 21/07: Bitcoin chuẩn bị cho đà tăng vọt lên những mức...

Từ nhận định Bitcoin chuẩn bị cho đà tăng vọt lên những mức cao hơn đến Shiba Inu đưa ra cảnh báo quan trọng...
matic-tri-tre

Giá Polygon (MATIC) vẫn trì trệ ngay cả khi địa chỉ hoạt động đạt...

Giá Polygon (MATIC) không có dấu hiệu phục hồi vững chắc như các đồng coin khác sau khi rớt xuống dưới $0,50. Tuy nhiên, các...

Sự bùng nổ của các dịch vụ AI sẽ thúc đẩy nhu cầu điện toàn...

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết sự bùng nổ của các dịch vụ AI sẽ thúc đẩy nhu cầu điện toàn...

Liệu giá ETH có thể tăng lên $5.000 sau khi Ethereum ETF ra mắt...

Sự cường điệu xung quanh Ethereum ETF đã tăng lên gần đây, với ngày ra mắt đang đến gần hơn. Kỳ vọng của các...

OI của DOGE tăng 19% trong bối cảnh giá “bứt phá” lên mức cao...

Các trader đang tăng cường vị thế Dogecoin của mình khi giá memecoin "bùng nổ", đạt mức cao nhất trong tháng vào ngày 20...

Sự phục hồi của Bitcoin đang diễn ra tốt đẹp – Đây là mục...

Sự phục hồi của Bitcoin đang diễn ra tốt đẹp và thị trường dường như đang trên đà tạo ra mức cao kỷ lục...

Động thái mới nhất của Fidelity đang mở đường cho Litecoin ETF?

Litecoin đã bị lu mờ bởi các đồng tiền phổ biến hơn như Ethereum và Bitcoin và điều này thể hiện rõ qua hiệu suất...
bitcoin

Chính sách của Trump có thể gây suy thoái kinh tế – Điều gì...

Nỗi lo sợ các chính sách kinh tế của Donald Trump gây suy thoái đang trở nên phổ biến trong giới kinh tế học,...

Báo cáo ngành công nghiệp tiền điện tử Q2 2024: Memecoin và AI chiếm...

Quý 2 năm 2024 là thời điểm sôi động của các memecoin, Tài sản thế giới thực (RWA) và Trí tuệ nhân tạo (AI)...
sol-tang

Solana phục hồi mạnh mẽ, $200 có phải điểm dừng tiếp theo?

Solana (SOL) đang trở lại đường đua khi tiền điện tử lớn thứ năm đã vượt qua mốc $170 sau một khoảng thời gian...

Tại sao các altcoin này có thể không tăng giá bất chấp tác động...

Một phân tích gần đây của nhà phân tích onchain Thor Hartvigsen cho thấy Ethereum có thể vượt trội hơn các altcoin sau khi...

Đế chế tài chính Mỹ State Street nỗ lực hội nhập lĩnh vực tiền...

State Street Corp., tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở tại Boston, Mỹ, đang nghiên cứu ra mắt stablecoin và tiền gửi...