Trang chủ Blockchain Công nghệ Blockchain Consensus Mechanism ( Cơ chế đồng thuận ) là gì ?

Consensus Mechanism ( Cơ chế đồng thuận ) là gì ?

Consensus Mechanism ( Cơ chế đồng thuận ) là gì ?

Consensus Mechanism ( Cơ chế đồng thuận ) là một cơ chế chịu lỗi được sử dụng trong các hệ thống máy tính và blockchain để đạt được thỏa thuận cần thiết về một giá trị dữ liệu hoặc một trạng thái duy nhất của mạng giữa các quy trình phân tán hoặc hệ thống đa tác nhân. Nó rất hữu ích trong việc lưu trữ hồ sơ, trong số những thứ khác.

Consensus Mechanism

Consensus Mechanism ( Cơ chế đồng thuận ) hoạt động như thế nào ?

Trong bất kỳ hệ thống tập trung nào, như cơ sở dữ liệu chứa thông tin chính về giấy phép lái xe ở một quốc gia, quản trị viên trung tâm có quyền duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu. Nhiệm vụ thực hiện bất kỳ cập nhật nào – như thêm / xóa / cập nhật tên của những người đủ điều kiện cho một số giấy phép nhất định – được thực hiện bởi một cơ quan trung ương, người duy nhất chịu trách nhiệm duy trì hồ sơ chính hãng.

Các blockchain công cộng hoạt động như các hệ thống phi tập trung, tự điều chỉnh hoạt động trên quy mô toàn cầu mà không có bất kỳ cơ quan nào. Chúng liên quan đến sự đóng góp của hàng trăm ngàn người tham gia làm việc xác minh và xác thực các giao dịch xảy ra trên blockchain và trên các hoạt động khai thác khối.

Trong trạng thái thay đổi linh hoạt của blockchain, các sổ cái được chia sẻ công khai này cần một cơ chế hiệu quả, công bằng, thời gian thực, chức năng, đáng tin cậy và an toàn để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch xảy ra trên mạng là chính hãng và tất cả người tham gia đồng ý về sự đồng thuận về tình trạng của sổ cái. Tất cả nhiệm vụ quan trọng này được thực hiện bởi cơ chế đồng thuận, là một bộ quy tắc quyết định sự đóng góp của những người tham gia khác nhau của blockchain.

Có nhiều loại thuật toán cơ chế đồng thuận khác nhau hoạt động trên các nguyên tắc khác nhau.

Bằng chứng công việc (POW) là một thuật toán đồng thuận phổ biến được sử dụng bởi các mạng tiền điện tử phổ biến nhất như Bitcoin và Litecoin. Nó yêu cầu một nút người tham gia để chứng minh rằng công việc được thực hiện và gửi bởi họ đủ điều kiện để họ nhận được quyền thêm giao dịch mới vào blockchain. Tuy nhiên, toàn bộ cơ chế khai thác này của Bitcoin cần mức tiêu thụ năng lượng cao và thời gian xử lý lâu hơn.

Bằng chứng cổ phần (POS) là một thuật toán đồng thuận phổ biến khác phát triển như một giải pháp thay thế tiêu thụ năng lượng thấp, chi phí thấp cho thuật toán POW. Nó liên quan đến việc phân bổ trách nhiệm trong việc duy trì sổ cái công khai cho một nút người tham gia tương ứng với số lượng mã thông báo tiền ảo do nó nắm giữ. Tuy nhiên, điều này đi kèm với một nhược điểm là nó thúc đẩy tiết kiệm tiền điện tử, thay vì chi tiêu.

Tương tự, có các thuật toán đồng thuận khác như Proof of Capacity (Bằng chứng dung lượng – POC) cho phép chia sẻ không gian bộ nhớ của các nút đóng góp trên mạng blockchain. Nút càng có nhiều bộ nhớ hoặc ổ cứng thì càng có nhiều quyền để duy trì sổ cái công khai.

Blockchain là gì ?

Proof of Work (PoW) là gì? Proof of Stake (PoS) là gì?

Bài trướcCố vấn tài chính: Các ngân hàng lớn tính phí đắt hơn 3,233% so với Bitcoin
Bài tiếp theoNick Szabo là ai ? Người sáng tạo ra Smart Contract (Hợp đồng thông minh)