Trang chủ Blockchain Công nghệ Blockchain Gwei là gì ? Gas là gì ?

Gwei là gì ? Gas là gì ?

SHARE

Gwei là gì ?

Gwei là một loại tiền điện tử được sử dụng trên mạng Ethereum.

1 Ether = 1.000.000.000 Gwei (109)

Gwei là gì ? Gas là gì ?

Tương tự như các loại tiền có giá trị nhỏ khác nhau đang lưu hành cho tiền tệ fiat trong thế giới thực như niken, xu và penny, một số mệnh giá đã trở nên phổ biến trong thế giới tiền điện tử để chỉ các giá trị phân đoạn khác nhau của một token cụ thể.

Với việc giá ETH ngày càng tăng trong năm 2017, quy mô giao dịch đã trở nên nhỏ hơn. Giả sử, nếu 1 ETH = 800 USD, thì người ta chỉ cần chi một phần của ether (0,0025 ETH) cho tương đương 2 USD. Các chi phí phân đoạn khác, như phí khai thác, có thể còn nhỏ hơn về giá trị, điều này gây khó khăn cho việc trích dẫn giá trị phân đoạn dài (như 0,000034243 ETH).

Các mệnh giá tiền kỹ thuật số mới đang trở nên phổ biến giúp biểu thị chính xác các giao dịch nhỏ hơn có vẻ như là một phần rất dài về mặt ether, nhưng có giá trị cao khi được chuyển đổi sang đô la Mỹ hoặc tiền tệ fiat khác.

Gwei còn được gọi là shannon, nanoether, hoặc đơn giản là nano, để biểu thị sức mạnh thứ chín trong phân đoạn ether.

Bạn có thể sử dụng công cụ của Myetherwallet để tính toán GWEI <-> WEI <-> USD tại đây, có thể hữu ích khi bạn muốn biết phí giao dịch của mình trong ETH, thay vì GWEI.

Gas là gì ?

Gas là chi phí nội bộ để thực hiện một giao dịch hoặc hợp đồng trong Ethereum.

Khái niệm sử dụng một đơn vị riêng biệt (gas price) thay vì token mặc định của mạng là ETH. Nó tách rời các đơn vị của Ether (ETH) và giá trị thị trường. Do đó, một thợ “đào” có thể quyết định tăng hoặc giảm việc sử dụng gas theo nhu cầu của mình​.

Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng các thợ mỏ đòi 1/10.000 ether cho một lần khai thác mỏ. Nếu sau đó họ muốn tăng lệ phí khai thác mỏ lên 25%, nó sẽ lên đến 1/8000 ether. Sự gia tăng giá khai thác này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến giá của ether bằng các loại tiền tệ fiat như đô la Mỹ, VND có thể đó không phải là cách lý tưởng.

Thay vào đó, nếu công việc khai thác mỏ được trích dẫn trong một đơn vị riêng biệt, như gas price, và giá trị này sẽ là 1/10.000 ether, thì sự gia tăng (hoặc giảm) có thể được giải quyết bằng cách thay đổi gas price. Đối với sự thay đổi 25% như nhau, các thợ mỏ sẽ nhận được lợi ích tương tự nếu gas được thay đổi để có giá trị 1/8.000. Điều đó giữ giá thị trường ether độc lập với các đơn vị yêu cầu sử dụng tính toán mạng.​

Tạp Chí Bitcoin