Trang chủ Kiến Thức Crypto Sự khác biệt giữa Shamir, TSS, MPC, Multisig và VSS trong bảo...

Sự khác biệt giữa Shamir, TSS, MPC, Multisig và VSS trong bảo mật tiền điện tử là gì?

Bảo mật tài sản kỹ thuật số là điều tối quan trọng trong tiền điện tử, và có nhiều phương pháp mã hóa khác nhau để đảm bảo an toàn cho tài sản kỹ thuật số, mỗi phương pháp có lợi ích và ứng dụng riêng biệt.

Bài viết này tập trung vào việc giải thích các phương pháp Chia sẻ Bí mật Shamir (SSS), Các sơ đồ Chữ ký Ngưỡng (TSS), Tính toán Đa bên (MPC), Chữ ký Đa bên (Multisig) và Chia sẻ Bí mật Có thể Kiểm chứng (VSS) trong ví và giao dịch tiền điện tử.

Chia sẻ Bí mật Shamir (SSS)

Chia sẻ Bí mật Shamir (SSS) là một phương pháp mã hóa chia một bí mật, chẳng hạn như khóa riêng tư, thành nhiều phần gọi là chia sẻ. Phương pháp này đảm bảo rằng chỉ khi một số lượng tối thiểu các phần chia sẻ, gọi là ngưỡng, được kết hợp thì bí mật gốc mới có thể được tái tạo.

Quá trình này hoạt động bằng cách xây dựng một đa thức ngẫu nhiên mà hằng số là bí mật. Đánh giá đa thức này tại các điểm khác nhau tạo ra các phần chia sẻ. Để tái tạo bí mật, bất kỳ kết hợp nào của các phần chia sẻ đạt ngưỡng đều có thể được sử dụng, dựa vào các tính chất toán học của nội suy đa thức. Điều này đảm bảo rằng bí mật vẫn an toàn ngay cả khi một số phần chia sẻ bị xâm phạm.

Cách hoạt động:

 • Ngưỡng: Một số lượng tối thiểu các phần chia sẻ cần thiết để tái tạo khóa riêng tư ban đầu.
 • Bảo mật: Bí mật vẫn an toàn ngay cả khi một số phần chia sẻ bị xâm phạm.
 • Tái tạo: Kết hợp số phần chia sẻ cần thiết sẽ tái tạo khóa riêng tư.

Trong SSS, một đa thức ngẫu nhiên được xây dựng mà hằng số đại diện cho khóa riêng tư. Các phần chia sẻ được tạo ra bằng cách đánh giá đa thức này tại các điểm khác nhau. Bất kỳ sự kết hợp nào của các phần chia sẻ đạt ngưỡng đều có thể tái tạo khóa riêng tư.

Ưu điểm:

 • Linh hoạt: Ngưỡng và số lượng phần chia sẻ có thể tùy chỉnh.
 • Mở rộng: Các phần chia sẻ có thể thêm hoặc bớt mà không ảnh hưởng đến các phần khác.
 • Kích thước nhỏ: Kích thước của phần chia sẻ tương đương với kích thước của bí mật ban đầu.

Hạn chế:

 • Không có khả năng kiểm chứng: Không thể kiểm chứng tính đúng đắn của phần chia sẻ một cách tự nhiên.
 • Điểm thất bại duy nhất: Khóa riêng tư tồn tại ở một nơi trong quá trình tái tạo.

Ứng dụng trong tiền điện tử:

 • Lưu trữ khóa riêng tư: Phân phối các phần của khóa cho nhiều người quản lý để tránh điểm thất bại duy nhất.
 • Giải pháp lưu trữ lạnh: Bảo mật truy cập vào ví lạnh bằng cách yêu cầu nhiều phần chia sẻ để giải mã.
 • Dịch vụ lưu ký phân tán: Nâng cao bảo mật bằng cách đảm bảo nhiều bên phải hợp tác để truy cập tài sản.

Các sơ đồ Chữ ký Ngưỡng (TSS)

Các sơ đồ Chữ ký Ngưỡng (TSS) cho phép một nhóm các bên cùng nhau tạo và xác minh chữ ký số mà không bên nào biết toàn bộ khóa riêng tư. Khóa ký được tạo chung bằng cách sử dụng Tính toán Đa bên (MPC). Một số lượng bên tham gia được xác định trước phải hợp tác để tạo ra một chữ ký hợp lệ, đảm bảo rằng không bên nào có thể tự mình giả mạo chữ ký.

Phương pháp này cung cấp bảo mật, hiệu quả và quyền riêng tư cao hơn so với các sơ đồ chữ ký đa truyền thống.

Các đặc tính chính bao gồm:

 • Tạo khóa phân tán: Khóa ký được tạo chung bằng cách sử dụng Tính toán Đa bên (MPC).
 • Ký ngưỡng: Một số lượng bên tham gia được xác định trước phải hợp tác để ký một thông điệp.
 • Không thể giả mạo: Chữ ký chỉ hợp lệ nếu số lượng bên tham gia yêu cầu tham gia.

TSS nâng cao bảo mật, hiệu quả và quyền riêng tư so với các sơ đồ chữ ký đa truyền thống.

Ưu điểm:

 • Bảo mật nâng cao: Giảm nguy cơ điểm thất bại duy nhất.
 • Hiệu quả: Tạo ra một chữ ký nhỏ gọn duy nhất.
 • Linh hoạt: Áp dụng cho nhiều nền tảng blockchain khác nhau.

Hạn chế:

 • Phức tạp: Phức tạp hơn so với mã hóa khóa công khai truyền thống.
 • Các vectơ tấn công mới: Tiềm năng xuất hiện các vectơ tấn công mã hóa mới.

Ứng dụng trong tiền điện tử:

 • Ví tiền điện tử: Quản lý an toàn các ví yêu cầu nhiều chữ ký cho giao dịch.
 • Hợp đồng thông minh: Triển khai các hợp đồng yêu cầu sự đồng thuận của nhiều bên để thực hiện giao dịch.
 • Phê duyệt tổ chức: Đảm bảo các quyết định hoặc giao dịch quan trọng yêu cầu sự đồng ý từ một nhóm người được ủy quyền.

Tính Toán Đa Bên (MPC)

Tính Toán Đa Bên (MPC) cho phép nhiều bên cùng nhau tính toán một hàm số trên các đầu vào riêng tư của họ trong khi vẫn giữ những đầu vào này bí mật. Quá trình tính toán đảm bảo rằng không bên nào biết được bất cứ điều gì về đầu vào của các bên khác ngoài những gì có thể suy ra từ kết quả. Điều này đặc biệt hữu ích trong các tình huống mà quyền riêng tư và bảo mật là rất quan trọng, như đấu giá bảo mật và phân tích dữ liệu hợp tác.

Các thuộc tính chính:

 • Quyền riêng tư: Không bên nào biết bất cứ điều gì về đầu vào của các bên khác ngoài kết quả hàm số.
 • Tính đúng đắn: Kết quả giống như được tính bởi một bên thứ ba đáng tin cậy.

MPC hữu ích trong các đấu giá bảo mật, khai thác dữ liệu bảo mật và các quyết định tài chính hợp tác.

Ưu điểm:

 • Bảo mật nâng cao: Dữ liệu không bao giờ được tiết lộ cho bất kỳ bên nào.
 • Linh hoạt: Áp dụng cho nhiều tính toán khác nhau.
 • Hiệu quả: Hiệu quả hơn so với việc dựa vào bên thứ ba đáng tin cậy.

Hạn chế:

 • Phức tạp: Đòi hỏi tính toán phức tạp.
 • Giả định mật mã: Dựa trên một số vấn đề khó.

Ứng dụng trong tiền điện tử:

 • Giao dịch bảo mật: Thực hiện các giao dịch mà các đầu vào vẫn bí mật cho đến khi hoàn tất.
 • Phân tích dữ liệu hợp tác: Phân tích dữ liệu chung giữa các thực thể mà không tiết lộ các bộ dữ liệu cá nhân.
 • Bỏ phiếu bảo mật: Triển khai các cơ chế bỏ phiếu bảo mật trong quản trị phi tập trung.

Chữ Ký Đa Bên (Multisig)

Chữ Ký Đa Bên (Multisig) là một phương pháp yêu cầu nhiều khóa riêng để ủy quyền một giao dịch, từ đó phân tán quyền kiểm soát và nâng cao bảo mật. Giao dịch sẽ chỉ được thực hiện nếu một số chữ ký được định trước (ngưỡng) được cung cấp. Thiết lập này thường được sử dụng để quản lý quỹ trong các tài khoản chia sẻ, các giao dịch doanh nghiệp và các dịch vụ ký quỹ.

Các thuộc tính chính:

 • Nhiều người ký: Yêu cầu nhiều khóa riêng để ký một giao dịch.
 • Ngưỡng: Một số chữ ký được định trước là cần thiết.
 • Các thiết lập phổ biến bao gồm 2-of-3 hoặc 3-of-5 chữ ký.

Ưu điểm:

 • Phân tán quyền kiểm soát: Giảm thiểu điểm thất bại duy nhất.
 • Bảo mật nâng cao: Giảm nguy cơ trộm cắp quỹ.
 • Linh hoạt: Hỗ trợ nhiều cấu hình ngưỡng khác nhau.

Hạn chế:

 • Phức tạp tăng cao: Phức tạp hơn so với ví đơn chữ ký.
 • Giao dịch chậm hơn: Cần thời gian để có được nhiều chữ ký.

Ứng dụng trong tiền điện tử:

 • Tài khoản chia sẻ: Quản lý quỹ trong các tài khoản chia sẻ, đảm bảo không người dùng đơn lẻ nào có thể di chuyển quỹ một cách đơn phương.
 • Giao dịch doanh nghiệp: Tăng cường bảo mật cho các giao dịch doanh nghiệp cần sự phê duyệt của nhiều giám đốc điều hành.
 • Dịch vụ ký quỹ: Đảm bảo quỹ chỉ có thể được giải phóng khi có sự đồng ý từ nhiều bên.

Chia Sẻ Bí Mật Có Thể Kiểm Chứng (VSS)

Chia Sẻ Bí Mật Có Thể Kiểm Chứng (VSS) nâng cao chia sẻ bí mật truyền thống bằng cách thêm khả năng kiểm chứng tính đúng đắn của các phần chia sẻ. Điều này đảm bảo rằng các phần chia sẻ là hợp lệ và rằng bí mật có thể được tái tạo chính xác. VSS liên quan đến một người chia sẻ phân phối các phần chia sẻ cho các người tham gia, những người sau đó có thể kiểm chứng tính hợp lệ của phần chia sẻ mà không tiết lộ bí mật. Phương pháp này đặc biệt hữu ích trong các môi trường có độ bảo mật cao, nơi độ tin cậy của các người tham gia không thể được đảm bảo hoàn toàn.

Các thuộc tính chính:

 • Có thể kiểm chứng: Các bên có thể kiểm chứng tính hợp lệ của các phần chia sẻ.
 • Tái tạo: Bí mật có thể được tái tạo với đủ các phần chia sẻ.
 • Bí mật: Bí mật vẫn được giấu kín khỏi các nhóm không được phép.

VSS nâng cao bảo mật bằng cách phát hiện hành vi độc hại và đảm bảo tính mạnh mẽ ngay cả khi một số bên không trung thực.

Ưu điểm:

 • Có thể kiểm chứng: Phát hiện hành vi độc hại của người chia sẻ.
 • Mạnh mẽ: Bí mật có thể được tái tạo dù có các bên không trung thực.
 • Linh hoạt: Hữu ích trong nhiều ứng dụng như mật mã ngưỡng và tính toán đa bên an toàn.

Hạn chế:

 • Phức tạp: Yêu cầu tính toán phức tạp và nhiều vòng giao tiếp.
 • Giả định mật mã: Dựa trên một số vấn đề khó.

Ứng dụng trong tiền điện tử:

 • Môi trường bảo mật cao: Chia sẻ bí mật an toàn khi không thể đảm bảo độ tin cậy của các người tham gia.
 • Ứng dụng blockchain: Tăng cường bảo mật sổ cái phân tán bằng cách đảm bảo chia sẻ bí mật có thể kiểm chứng giữa các nút.
 • Giao thức thỏa thuận Byzantine: Đạt được sự đồng thuận trong các hệ thống nơi một số người tham gia có thể hành động độc hại.

Bằng cách hiểu và triển khai các kỹ thuật như SSS, TSS, MPC, Multisig và VSS, các cá nhân và tổ chức có thể nâng cao đáng kể bảo mật cho tài sản kỹ thuật số của mình. Các phương pháp này cung cấp các giải pháp mạnh mẽ để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của các thách thức bảo mật kỹ thuật số hiện đại, đảm bảo an toàn, quyền riêng tư và tính toàn vẹn trong các giao dịch và tương tác tiền điện tử khác nhau.

MỚI CẬP NHẬT

Công cụ tìm kiếm phi tập trung Venice AI ra mắt với kết quả...

Venice AI, mô hình AI phi tập trung từ người sáng lập ShapeShift Erik Voorhees, đã tiến một bước lớn khi công bố vào...

Tether Gold (XAUt) là gì? Tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ bởi...

Trong thời đại mà các nhà đầu tư tìm kiếm các phương tiện đáng tin cậy và dễ tiếp cận để đa dạng hóa...
Mina Protocol (MINA) là gì?

Mina Protocol (MINA) là gì? Blockchain nhẹ nhất thế giới

Mina Protocol là gì? Mina là giao thức tiền điện tử đầu tiên với blockchain ngắn gọn. Các loại tiền điện tử hiện nay như...
Hamster Kombat

Người dùng Hamster Kombat là mục tiêu của các cuộc tấn công phishing và...

Người chơi Hamster Kombat là mục tiêu của những kẻ lừa đảo và tác nhân ác ý đang cố gắng kiếm lợi từ sự...

Grayscale giảm phí Ethereum Mini Trust xuống 0,15%, mức thấp nhất trên thị trường

Grayscale, một trong những đơn vị phát hành quỹ Ethereum ETF sắp ra mắt, đã hạ phí quản lý cho Mini Trust của mình...

[QC] Chương trình presale Pepe Unchained chuẩn bị vượt mốc 4 triệu đô la,...

 Pepe Unchained – một meme coin tiềm năng mới Layer-2 đầy hứa hẹn, đang thu hút được lượng lớn các nhà đầu tư tham...
ETH ETF

CEO Binance: Ethereum ETF giao ngay “không gây sốc” nhưng sẽ nhận dòng vốn...

Khi thời điểm ra mắt các quỹ ETH ETF đang tới gần, Richard Teng - CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Binance...

[QC] Thợ đào Bitcoin lao đao tìm kiếm hợp đồng với các công ty...

Giữa lúc doanh thu đang giảm sút, các "thợ đào" Bitcoin đang ráo riết tìm kiếm những thỏa thuận hợp tác với các nhà...

Rho Markets đã mất hơn 7,5 triệu đô la do lỗ hổng bảo mật...

Thị trường tiền tệ dựa trên Scroll Rho Markets đã mất hơn 7,5 triệu đô la sau khi gặp sự cố do một lỗ...

[QC] Giao dịch tiền điện tử tiện lợi với giải pháp thanh toán SpacePay

Nếu như bạn là một người yêu thích tiền điện tử, chắc hẳn bạn sẽ muốn sử dụng Bitcoin, Ethereum hay bất kỳ...
trader solana

Các trader SOL nhận thấy cờ hiệu tăng giá “khổng lồ” khi giá tăng...

Các trader đã chỉ ra một mô hình tăng giá đang hình thành trên biểu đồ giá của Solana, khiến một số người dự...

“Bull run thực sự” của Bitcoin ngoài tầm với khi nhu cầu bán lẻ...

Một số liệu nhằm thể hiện sự quan tâm của các nhà bán lẻ đối với Bitcoin vừa chạm mức thấp nhất trong ba...

Tin vắn Crypto 19/07: Bitcoin đang sẵn sàng cho đà tăng trưởng bùng nổ...

Từ nhận định Bitcoin sẵn sàng cho “đà tăng trưởng tiếp theo” đến Astar công bố các nâng cấp quan trọng về giao thức...
CEO Messari ung ho Trump

CEO Messari ủng hộ Trump một cách cực đoan, gọi Vitalik Buterin là kẻ...

Ryan Selkis - CEO của Messari - gần đây đã có một bài phát biểu ủng hộ Donald Trump. Sau khi Trump bị ám...

Ripple đã quyết định không tiến hành IPO vào lúc này: Brad Garlinghouse

Trong cuộc phỏng vấn với Andrew Nusca của tạp chí Fortune, CEO Ripple Brad Garlinghouse đã cung cấp cái nhìn tổng quan về lộ trình...

Khủng hoảng IT toàn cầu ảnh hưởng đến ngành hàng không, đường sắt, ngân...

Một sự cố kỹ thuật lan rộng với phần mềm tập trung của công ty công nghệ an ninh mạng của Mỹ CrowdStrike đã dẫn...