Trang chủ Bitcoin Bitcoin ETF SEC yêu cầu rút đề xuất Bitcoin ETF của Reality Shares ETF...

SEC yêu cầu rút đề xuất Bitcoin ETF của Reality Shares ETF Trust

SHARE

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã yêu cầu rút một quỹ giao dịch Bitcoin ETF được gửi bởi Reality Shares ETF Trust, một bộ phận của Blockforce Capital.

Trong tài liệu này, SEC chỉ định rằng việc rút ra là có thể theo yêu cầu của nhân viên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ. Không có chứng khoán nào được bán liên quan đến việc chào bán của Quỹ.

Realistic Shares ETF Trust – một đơn vị của công ty fintech tập trung vào tiền điện tử – ban đầu đã đệ trình một đề xuất cho một quỹ ETF, sẽ đầu tư vào một danh mục đầu tư bao gồm cả các công cụ nợ có chủ quyền và hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC), vào ngày 11 tháng 2. Sau yêu cầu của SEC, hồ sơ ETF đã bị rút ra bởi Realistic Shares.

Trong ứng dụng, công ty tuyên bố rằng quỹ ETF được đề xuất được thiết kế để cung cấp khả năng tiếp xúc đầu tư với các loại tiền toàn cầu, cả fiat và tiền ảo, đã được áp dụng rộng rãi để sử dụng (ví dụ như lưu trữ giá trị, chuyển tiền quốc tế, nước ngoài giao dịch trao đổi) trên toàn thế giới.

Liên quan đến hợp đồng tương lai BTC, quỹ sẽ đầu tư thông qua một công ty con đăng ký tại Quần đảo Cayman trong hợp đồng tương lai thanh toán bằng tiền mặt hiện đang được giao dịch trên Sàn giao dịch tương lai CBOE (CFE) và Sàn giao dịch Chicago Mercantile (CME).

Đầu tháng 2, công ty quản lý đầu tư AdvisorShares và công ty tư vấn đầu tư Sabretooth Advisors sẽ cùng ra mắt một quỹ ETF theo dõi các công ty công nghệ, bao gồm cả những công ty liên quan đến blockchain và điện toán đám mây. Ý tưởng đằng sau ETF mới là các thực thể liên quan đến các công nghệ mới nổi có thể đạt được lợi nhuận gia tăng và tăng giá cổ phiếu trong một thời gian hợp lý.

Vào cuối tháng 1, Sàn giao dịch quyền chọn Chicago, cùng với công ty đầu tư VanEck và công ty dịch vụ tài chính SolidX, đã áp dụng lại với SEC để thay đổi quy tắc để liệt kê Bitcoin ETF. Mặc dù các công ty lần đầu tiên đệ trình lên SEC để liệt kê một quỹ ETF dựa trên Bitcoin vào ngày 6 tháng 6 năm 2018, quá trình ứng dụng đã trải qua nhiều lần trì hoãn, vì SEC đã đẩy lùi quyết định của mình trong nhiều trường hợp.

Đề xuất quỹ ETF mới của Realty Shares phân bổ 25% danh mục đầu tư vào hợp đồng tương lai Bitcoin

NYSE Arca và Bitwise nộp đề xuất ETF Bitcoin cho SEC

CBOE nộp lại đề xuất ETF Bitcoin cho SEC Hoa Kỳ

Quỹ ETF tiền điện tử là gì ?